Estudar na EOI de Vilagarcía

Estudar na escola oficial de idiomas

Este apartado recolle información sobre as opcións dispoñibles á hora de se matricular nunha escola oficial de idiomas.

 • Que é unha escola oficial de idiomas.
 • Modalidades de matrícula: oficial e libre.
 • Tipoloxía de cursos.
 • Títulos e certificacións.
 • Os niveis e o seu significado.
 • Acceso: que facer se ten coñecementos previos.
 • Canto custa matricularse: as taxas. Descontos.
 • Continuidade dos estudos.
 • Adaptación ás distintas capacidades.

Que é unha escola oficial de idiomas

As escolas oficiais de idiomas son centros de ensino públicos especializados na aprendizaxe de idiomas. En Galicia, existen 11 escolas e un número maior de extensións que dependen da consellería competente en materia de educación. Existen centros similares, con plans de estudios estruturados nos mesmos niveis en todas as autonomías.

Os grupos presenciais están estruturados en dúas clases semanais de dúas horas de duración cada unha delas. A dispoñibilidade de horarios varía de ano en ano segundo os niveis e idiomas para tentar garantir a continuidade dos estudos das persoas matriculadas.

Os plans de estudos das escolas oficiais de idiomas están estruturados en niveis regulados polo Real Decreto 1041/2017 e o Decreto 81/2018.

Pese ao alto nivel de especialización acadado, as titulación das ensinanzas correponden a un nivel de ensino secundario, non universitario.

Modalidades de matrícula

Tipoloxía de cursos no 2023-2024

Cursos ordinarios

Presenciais: Consisten en dúas sesións semanais de dúas horas cada unha. 120 horas anuais.

 • Alemán
 • Francés
 • Galego
 • Inglés
 • Italiano
 • Portugués

Semipresenciais: Unha sesión semanal presencial de dúas horas, combinada con traballo individual na aula virtual. 120 horas anuais. Ampliar información.

 • Inglés B2.1 e B2.2

A distancia That's English!: Unha titoría semanal de hora e media, combinada con traballo individual. A asistencia á titoría non é obrigatoria. 120 horas anuais. .

 • Inglés de A1 a C1

Comprobe a oferta educativa de cursos ordinarios.

 

OUTROS CURSOS

Cursos monográficos de destrezas

Enfocados á práctica e mellora das destrezas comunicativas. Dúas sesións semanais de dúas horas. Total de 60 horas nun cuadrimestre. Certificado ao finalizar.

Primeiro cuadrimestre

Quen pode matricularse nunha escola oficial de idiomas

Neste apartado obterá información sobre quen, en que circunstancias e como matricularse nunha escola oficial de idiomas na comunidade autónoma de Galicia.

Unha escola oficial de idiomas é un centro de ensino público dependente da Xunta de Galicia, concretamente da consellería competente en educación. O proceso de matrícula está unificado en toda a comunidade e está regulado polas correspondentes instrucións que, cada ano, ordenan o procedemento.

Pode matricularse calquera persoa maior de 14 anos para estudar calquera das linguas ofertadas agás, se é o caso, a primeira lingua estranxeira que esté a estudar no ensino secundario obrigatorio. Non existe unha idade máxima para matricularse e estudar unha lingua.

Consulte a información sobre o proceso para matricularse: por favor, lea coidadosamente toda a información. O procedemento é distinto para persoas que estiveron matriculadas no curso inmediatamentet anterior que para alumnos novos. Lea con detimento qué casos teñen a consideración de alumnado novo.

Pode consultar a normativa sobre acceso, no apartado lexislación da nosa web.

Caso de ter dúbidas, consúlteas na conserxería (información xeral, prazos, trámites) ou na secretaría (información detallada sobre o seu caso concreto, permanencia, traslado de expediente).

Os horarios da EOI de Vilagarcía non se axustan ás túas necesidades?

Non te preocupes! Na Escola Oficial de Idiomas de Vilagarcía tes opcións para organizar o teu estudo de xeito máis autónomo. Temos dúas modalidades de cursos máis flexibles: ensino  a distancia (That's English) e ensino semipresencial.

Clica en Ler máis para acceder á información.

ENSINO A DISTANCIA - Programa That's English
A EOI de Vilagarcía leva moitos anos sendo centro de apoio titorial do programa That's English. Malia que non é ensino semipresencial per se, este programa permite estudar inglés a distancia. Máis información aquí.

ENSINO SEMIPRESENCIAL - Ampliamos cursos
No curso 2022-2023, ampliamos a modalidade semipresencial:

Oferta semipresencial na EOI Vilagarcía

Este próximo curso 202-2024 mantemos a oferta educativa en semipresencial. 

Mantéñense en inglés os cursos B2.1 e B2.2. 

Que supón a ensinanza semipresencial?

Nun curso semipresencial, que equivale á totalidade de horas do curso presencial, a metade da docencia impártese nunha única sesión semanal de dúas horas, onde se traballa un enfoque comunicativo orientado principalmente ás destrezas de produción e mediación orais. A outra metade da carga lectiva desenvólvese na aula virtual, onde o alumnado traballa e prepara as diferentes actividades de lingua de xeito autónomo, co apoio e orientación do profesorado. Para esta modalidade non é necesario libro de texto pois o material de aula foi creado especificamente para estes cursos por profesorado da EOI.

 Como sei se a modalidade semipresencial é para min?

Esta modalidade de docencia require por parte do alumnado un alto grao de autonomía como aprendiz de lingua, así como coñecementos de informática, para poder desenvolverse no ensino virtual.

Se accedes ou promocionas ao nivel, e estás interesado/a nesta nova modalidade de ensino, animámoste a que consultes os Consellos para ter éxito no ensino semipresencial.

Se tes dúbidas contacta coa eoi.vilagarcia@edu.xunta.gal. 

 

 

Distribuir contido