Preinscrición

Curso 2021-2022: Preinscrición

Prazo de preinscrición: do 1 ao 14 de setembro

Teñen que preinscribirse as persoas:

 • procedente das probas de clasificación.
 • con acceso directo a un curso determinado por posuír unha determinada certificación ou titulación (ver accesos directos).
 • que se incorporan ao réxime presencial despois de superar as probas libres.
 • procedentes de traslado de matrícula doutras EOI.
 • antigo alumnado que non estivo matriculado no curso 2020-2021.
 • que renunciaron á matrícula ou lles foi anulada no curso 2020-2021.

NON ten que facer preinscrición o alumnado oficial matriculado no curso 2020-2021, aínda que se presentara ás probas libres do mesmo idioma. O alumnado de That's English! ten a consideración de alumnado oficial. Debe contactar coa secretaría do centro para poder facilitarlle acceso á aplicación.

Tamén pode consultar a normativa: Procedemento de preinscrición en liña.

Acceso á aplicación de preinscrición unificada para todas as Escolas Oficiais de Idiomas de Galicia: www.eoidigital.com/preinsxunta

Matrícula - Alumnado Admitido na Preinscrición

 

CONFIRMACIÓN DA MATRÍCULA DESPOIS DE ASIGNADA UNHA PRAZA NA PREINSCRICIÓN:

 1. O 17 de setembro, realízase a adxudicación de prazas. Caso de obter prazos, dende o día 18 de setembro, terá unha nova ligazón "Confirmar matrícula" no seu formulario de preinscrición. Prema na ligazón .
 2. A selección dun grupo, unha vez confirmada, non poderá ser modificada nin anulada. O sistema xerará un resgardo por duplicado onde se indica o idioma, curso e grupo seleccionado, así como o día e hora na que se grava a solicitude. A praza queda reservada, pendente de confirmación pola secretría do centro.
 3. Pode consultar nesta páxina a información das taxas correspondentes para que poida efectuar o pagamento.
 4. Unha vez realizado o pagamento, o alumnado deberá presentar na secretaría do centro o resgardo da confirmación de matrícula (por duplicado), a documentación que lle da acceso ao nivel distinto de Básico 1, o resgardo de ter pagado as taxas ou a documentación complementaria que dá dereito a redución ou exención do seu importe, fotocopia do DNI e dúas fotografías tamaño carnet. Nese momento, o centro confirmará a matrícula.
 5. O pagamento e a presentación da documentación na secretaría deberá efectuarse no prazo establecido. A falta de pagamento e/ou presentación de documentación no prazo implica automaticamente a anulación da praza.

Como comprobar se a miña solicitude foi admitida?

Comprobación da preinscrición

Esta información aplícase ás persoas que realizan preinscripción. A información que se proporciona é individual e está dipoñible una vez realizado o sorteo da adxudicación.

Empregue a seguinte ligazón: www.eoidigital.com/preinsxunta. Escolla a opción "Identificación" e introduza os seus datos para acceder e comprobar se está admitido.

Caso de obter praza na adxudicación, siga as instrucións que se recollen neste enlace.

IMPORTANTE:

 • Caso de non confirmar a súa matrícula e entregar a documentación nos prazos establecidos, a praza quedará vacante e será ofertada na quenda de matrícula inmediatamente posterior.

acceso_preins

 

Distribuir contido