Lectivo

Día non lectivo - Festivo local

O luns 23 de maio o centro permanecerá pechado por mor da festividade local de Santa Rita.

11 de outubro - Día non lectivo

O día 11 de outubro, día do ensino, é día non lectivo en todos os centros de ensino sostidos con fondos públicos segundo a Orde do 19 de maio de 2021 (D.O.G. do 4 de xuño) pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2021/22, nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

7 de decembro de 2021 - Día non lectivo

O 7 de decembro de 2021 é o día non lectivo solicitado polo centro ao abeiro do que se indica na normativa aplicable, a Orde do 19de maio de 2021 (D.O.G. do 4 de xuño) pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2021/22, nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. A data coincide co día escollido por todos os demáis centros do municipio.

A petición foi informada favorablemente con data 21 de outubro de 2021 (ver documento).

Calendario Escolar 2021-2022

En este apartado temos o calendario escolar para o curso 2021-2022 elaborado segundo a normativa que o regula, a Orde do 19 de maio de 2021 (D.O.G. do 4 de xuño) pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2021/22, nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

As datas festivas na Comunidade Autonómica de Galicia para o ano 2021 foron obxecto de informe no Consello da Xunta do 19 de xuño de 2020. As correspondentes ao ano 2022 están recollidas no Decreto 97/2021, de 10 de xuño.

Os días non lectivos propostos polos centros de ensino de Vilagarcía son o 7 de decembro e o 16 de maio, este segundo, a condición de que o festivo de santa Rita se manteña en día non lectivo. O consello escolar do noso centro, a proposta do claustro, e por razóns de conveniencia pedagóxica, acordou solicitalos como non lectivos.

Distribuir contido