Exames

Calendarios de exames: convocatoria ordinaria e extraordinaria, xuño 2022

Comprobe as datas das probas correspondentes ás convocatorias ordinaria e extraordinaria.

O detalle da convocatoria das probas orais correspondentes á convocatoria extraordinaria publicaranse tras a publicación das cualificacións da convocatoria ordinaria.

Convocatoria ordinaria.

Convocatoria extraordinaria.

Información sobre probas e a avaliación

Nesta sección pode consultar a información sobre:

 • a tipoloxía das probas, as convocatorias, e calendarios,
 • a avaliación,
 • o desenvolvemento das probas,
 • o procedemento de reclamación ás cualificacións.

Se ben realizamos todos os esforzos posibles para manter a actualizada a información das convocatorias, en caso de discrepancia entre a información publicada na web e nos taboleiros do centro, prevalece sempre a información publicada nestes últimos.

Convocatoria ordinaria 2021-2022

Convocatoria ordinaria  - probas escritas

Convocatoria ordinaria - probas orais

Todas as convocatorias poden consultarse nos taboleiros do centro.

Revisión das probas para o alumnado non apto: o mesmo día da publicación das cualificacións. Ver calendario.

Modelos de probas de certificación das EEOOII de Galicia

Comprobe os modelos de probas de certificación publicadas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria nesta ligazón (ligazón á web da consellería).

Probas de clasificación curso 2022-2023

Pode consultar na seguinte ligazón a Normativa da proba.

As probas para matricularse no curso 2022-2023 celebranse en xuño de 2022.

Se non pode recoller o informe na data sinalada para a entrega, envíe unha mensaxe ao centro e enviarémoslle copia por correo electrónico.

ALEMÁN:

 • Proba: 28 de xuño ás 16:00
 • Entrega de informes: 29 de xuño, 16:30-17:30

FRANCÉS:

 • Proba: 28 de xuño ás 10:00
 • Entrega de informes: 29 de xuño, 16:30-17:30

INGLÉS:

 • Proba: 27 de xuño ás 16:00
 • Entrega de informes: 29 de xuño, 10:00-11:00

ITALIANO:

 • Proba: 27 de xuño ás 10:00
 • Entrega de informes: 28 de xuño, 16:30-17:30

PORTUGUÉS:

 • Proba: 28 de xuño ás 18:00
 • Entrega de informes: 29 de xuño, 18:00-19:00
Distribuir contido