Outros cursos

Xaneiro 2023 - Cursos con inscrición aberta

A EOI de Vilagarcía ten abertos os seguintes prazos de inscrición para realizar cursos de linguas dos Departamentos de alemán, galego, inglés e italiano.

 

Matrícula para os cursos monográficos de destrezas - práctica comunicativa 2022 (segundo cuadrimestre)

A oferta educativa dos Departamentos de Alemán e Italiano inclúe para o segundo cuadrimestre os seguintes cursos de Destrezas de Práctica Comunicativa. Prema nesta ligazón para máis información.

 

Cursos de Actualización Lingüística e Comunicativa (CALC) en inglés

A oferta educativa do Departamento de Inglés inclúe para o segundo cuadrimestre dous Cursos de Actualización Lingüística e Comunicativa dirixidos ao profesorado da Consellería de Educación. O prazo de inscrición estará aberto até o 13 de xaneiro e deberá realizarse a través do Sistema de Xestión de Formación do Profesorado (https://www.edu.xunta.gal/fprofe/).

Cursos monográficos de destrezas - práctica comunicativa 2022

Estes cursos están enfocados á práctica e mellora das destrezas comunicativas. Constan de dúas sesións semanais de dúas horas cada unha. Abranguen un total de 60 horas nun cuadrimestre. Ao rematar, expídese un certificado segundo o recollido na respectiva programación.

No curso 2022-2023, impartiranse os seguintes cursos:

  • Alemán B2 (primeiro cuadrimestre) e C1 (segundo cuadrimestre)
  • Inglés B2 (primeiro cuadrimestre) e C1 (primeiro cuadrimestre)
  • Italiano C1 (primeiro e segundo cuadrimestre).

Para matricularse, as persoas candidatas deben acreditar ter superado o nivel de certificación inmediatamente anterior ou acreditar acceso directo (ver titulacións).

O prazo de matrícula para os cursos do segundo cuadrimestre abrangue do 19 de decembro ao 19 de xaneiro de 2023 ás 12:00, nesta aplicación en liña.

Deberán achegar a seguinte documentación:

  • Copia do DNI por ambas caras.
  • Xustificante de pago das taxas e/ou xustificación da exención. Comprobe a información sobre as taxas.
  • Documentación de acceso ao nivel (so alumnado non matriculado nesta eoi, se xa consta)

Unha vez entregada a documentación, confirmarase a matrícula no curso.

Cursos de linguaxe administrativa galega e preparatorios para os CELGA

A consellería competente en materia de educación publica cada ano a correspondente convocatoria para a celebración, con carácter gratuito, de cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, CELGA.

  • Os cursos de linguaxe administrativa galega realízanse en liña e teñen unha duración de 75 horas.
  • Os cursos preparatorios para os certificados CELGA teñen unha duración de 60 horas lectivas.

As persoas que desexen participar nos cursos convocados nesta resolución deberán cubrir o formulario de inscrición telemática no enderezo www.eoidigital.com/preinslinguagalega, que estará activo nos seguintes prazos establecidos para a presentación das solicitudes:

  • Cursos do 1º cuadrimestre: do 1 ao 10 de setembro de 2022
  • Cursos do 2º cuadrimestre: do 3 ao 13 de xaneiro de 2022

Os prazos de presentación de solicitudes, o procedemento e demais detalles, inclúense na resolución da convocatoria que poden consultar aquí:

Resolución do 24 de xullo de 2022

Distribuir contido