Libre

Probas para cursos CALC e CUALE 2022

Este curso 2021-22 as probas de certificación do alumnado oficial, incluído alumnado CALC, CUALE e do programa That´s English ríxense pola Circular 2/2022 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se regulan as probas de certificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial polo réxime oficial para o curso 2021/22.

Prazo de matrícula: O alumnado procedente do programa CUALE e dos cursos CALC deberá formalizar a matrícula seguindo o procedemento recollido nesta circular, do día 18 ao 22 de abril, ambos incluídos. A aplicación permanecerá aberta ata as 12:00 do mediodía do 22 de abril.

A matrícula realizarase en liña, dende o enderezo seguinte: https://www.informaticacentros.com/xunta/

Para formalizar a matrícula, o alumnado deberá presentar, a través da aplicación web, a seguinte documentación:

Información sobre probas e a avaliación

Nesta sección pode consultar a información sobre:

  • a tipoloxía das probas, as convocatorias, e calendarios,
  • a avaliación,
  • o desenvolvemento das probas.

Se ben realizamos todos os esforzos posibles para manter a información actualizada, en caso de discrepancia entre a información publicada na web e nos taboleiros do centro, prevalece sempre a información publicada nestes últimos.

Matrícula libre probas de certificación 2022

Convocatoria 2022 - Prazo pechado

Neste apartado poderá ver a información que precisa coñecer se está matriculado na Escola Oficial de Idiomas para presentarse ás probas de certificación. A información é a mesma para odas as escolas oficiais de idiomas da comunidade autónoma de Galicia.

As probas celebraranse no mes de febreiro de 2022. O prazo de inscrición para as probas de certificación libre do ano 2022 será do 9 ao 26 de novembro (a aplicación pecharase o día 26 ás 12.00). O prazo para formalizar a matrícula e entregar a documentación en liña abranguerá ata o 16 de decembro ás 12.00.

As persoas que inscritas nos niveis B2 e C1 deberán prestar especial atención ao centro adxudicado para a realización das probas.

Para matricularse deberá empregar a aplicación en liña: http://www.eoidigital.com/eoixuntalibre

No noso centro pode matricularse para realizar a probas das seguintes linguas e niveis: 

  • Alemán: A2, B1.
  • Francés: A2, B1
  • Inglés: A2, B1,B2, C1
  • Italiano: A2, B1.
  • Portugués: A2, B1.

Escolla un dos seguintes apartados para consultar a información:

Distribuir contido