Libre

Matrícula libre probas de certificación 2024

Convocatoria 2024

Neste apartado poderá ver a información que precisa coñecer se está matriculado na Escola Oficial de Idiomas para presentarse ás probas de certificación. A información é a mesma para odas as escolas oficiais de idiomas da comunidade autónoma de Galicia.

As probas celebraranse no mes de xaneiro de 2024.

As persoas inscritas nos niveis B2 e C1 deberán prestar especial atención ao centro adxudicado para a realización das probas.

Para matricularse deberá empregar a aplicación en liña: https://www.eoidigital.com/eoixuntalibre/alumnos/

No noso centro pode matricularse para realizar a probas das seguintes linguas e niveis: 

  • Alemán: A2, B1, B2.
  • Francés: A2, B1, B2, C1.
  • Galego: A2, B1, B2, C1
  • Inglés: A2, B1,B2, C1
  • Italiano: A2, B1, B2, C1.
  • Portugués: A2, B1, B2, C1.

Escolla un dos seguintes apartados para consultar a información:

Matrícula para as probas de certificación 2024: cursos CALC, CALG e CUALE

Este curso 2023-24 as probas de certificación do alumnado oficial, incluído alumnado CALC, CUALE e do programa That's English ríxense pola Instrución 1/2024 da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se regulan as probas de certificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial polo réxime oficial para o curso 2023/24

Prazo de matrícula

O alumnado procedente do programa CUALE e dos cursos CALC e CALG deberá formalizar a matrícula seguindo o procedemento recollido nesta instrución, do día 8 ao 12 de abril, ambos incluídos. A aplicación permanecerá aberta ata as 23:59 do mediodía do 12 de abril.

Distribuir contido