Libre

Matrícula libre probas de certificación 2023

Convocatoria 2023

Neste apartado poderá ver a información que precisa coñecer se está matriculado na Escola Oficial de Idiomas para presentarse ás probas de certificación. A información é a mesma para odas as escolas oficiais de idiomas da comunidade autónoma de Galicia.

As probas celebraranse no mes de febreiro de 2023. O prazo de inscrición para as probas de certificación libre do ano 2023 será do 2 ao 18 de novembro (a aplicación pecharase o día 18 ás 12.00).

As persoas inscritas nos niveis B2 e C1 deberán prestar especial atención ao centro adxudicado para a realización das probas.

Para matricularse deberá empregar a aplicación en liña: http://www.eoidigital.com/eoixuntalibre

No noso centro pode matricularse para realizar a probas das seguintes linguas e niveis: 

  • Alemán: A2, B1.
  • Francés: A2, B1
  • Galego: A2, B1, B2, C1
  • Inglés: A2, B1,B2, C1
  • Italiano: A2, B1.
  • Portugués: A2, B1.

Escolla un dos seguintes apartados para consultar a información:

Matrícula para as probas de certificación 2023: cursos CALC e CUALE

Este curso 2022-23 as probas de certificación do alumnado oficial, incluído alumnado CALC, CUALE e do programa That´s English ríxense pola Instrución 3/2023 da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se regulan as probas de certificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial polo réxime oficial para o curso 2022/23

Prazo de matrícula: O alumnado procedente do programa CUALE e dos cursos CALC deberá formalizar a matrícula seguindo o procedemento recollido nesta instrución, do día 10 ao 14 de abril, ambos incluídos. A aplicación permanecerá aberta ata as 12:00 do mediodía do 14 de abril.

A matrícula realizarase en liña, dende o enderezo seguinte: https://www.informaticacentros.com/xunta/

Para formalizar a matrícula, o alumnado deberá presentar, a través da aplicación web, a seguinte documentación:

Distribuir contido