Matrícula libre probas de certificación 2021

Información pendiente de actualización. Pode consultar, a modo de exemplo, a derradeira convocatoria, correspondente ao ano 2020.

O prazo de matrícula libre para as probas de certificación abranguía orixinalmente do 3 ata o 23 de marzo e quedou en suspenso polo declaración do estado de alarma (Real Decreto 463/2020).

O novo prazo de matrícula para o alumnado libre, o alumnado dos cursos CALC, dos cursos de formación do profesorado de preparación para as probas de certificación das EOI e dos cursos CUALE será do 1 ao 9 de xuño de 2020. A aplicación web de matrícula permanecerá aberta ata as 12.00 do mediodía do 9 de xuño.

As Instrucións da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se adoptan medidas para a finalización do curso 2019-2020 nas escolas oficiais de idiomas de Galicia, do 22 de maio, recolle entre outras, a seguinte modificación:

  • O novo calendario de probas de certificación establecerase para cando as circunstancias sanitarias permitan a súa realización. A convocatoria ordinaria, tanto para o alumnado oficial como para o libre, non se realizará en ningún caso antes do mes de setembro.
  • O alumnado xa matriculado, que non poida realizar as probas nas novas datas que se establezan, poderá renunciar á matrícula e solicitar a devolución das taxas aboadas.

Para matricularse deberá empregar a aplicación en liña: http://www.informaticacentros.com/xunta/

No noso centro pode matricularse para realizar a probas das seguintes linguas e niveis:

  • Alemán: A2, B1, B2, C1.
  • Francés: A2, B1, B2, C1.
  • Inglés: A2, B1, B2, C1.
  • Italiano: A2, B1, B2, C1.
  • Portugués: A2, B1, B2, C1.

Escolla un dos seguintes apartados para consultar a información: