Equipo directivo

Horario de atención ao público

Consulte aquí o horario de atención ao público dos membros do equipo directivo para o curso 2016 - 2017.

LUNS

MARTES

Equipo Directivo

Dirección:
Juan M. Paz Valle (departamento de inglés)

Vicedirección:
María Dolores González González (departamento de alemán)

Secretaría:
Carolina Pérez Losada (departamento de inglés)

Xefatura de Estudos
María Teresa Lorenzo Penedo (departamento de inglés)

Distribuir contido