Equipo directivo

Horario de atención ao público dos membros do equipo directivo

A atención ao público dos membros do equipo directivo, durante o presente curso 2023-2024, será preferentemente por medios telemáticos (teléfono ou correo electrónico).

O horario de atención presencial, con cita previa: 

Directora: Mª Teresa Lorenzo Penedo

  • Luns 10.00-11.00 e mércores 19.00-20.00

Vicedirectora: Marta Gago Pesado

  • Mércores 15.30-16.30 e venres 10.00-11.00

Xefa de estudos: Dolores González González

  • Xoves 15.30-16.30 e venres 13.00-14.00

Secretaria: Carolina Pérez Losada

  • Luns 20.00-21.00 e martes 12.30-13.30

Equipo Directivo

Dirección
Mª Teresa Lorenzo Penedo (departamento de inglés)

Vicedirección
Marta Gago Pesado (departamento de inglés)

Xefatura de Estudos
Dolores González González (departamento de alemán))

Secretaría
Carolina Pérez Losada (departamento de inglés)

Distribuir contido