Equipo directivo

Horario de atención ao público

Durante o curso (15 de setembro de 2017 ao 31 de maio de 2018): 

Horario de atención ao público dos membros do equipo directivo.

Director: Juan Paz Valle

  • Luns 19.00h - 20.00h
  • Mércores 10.00h - 11.00h

Vicedirectora: Dolores González González

  • Luns 17.00h - 18.00h
  • Mércores 12.30h - 13.30h

Xefa de estudos: Mª Teresa Lorenzo Penedo

  • Martes 11.30h - 12.30h
  • Xoves 19.00h - 20.00h

Secretaria: Carolina Pérez Losada

  • Luns 17.00h - 18.00h
  • Martes 9.30h - 10.30h

 

A partir do 1 de xuño de 2018:

Consulte na conserxería do centro a dispoñibilidade do equipo directivo.

Equipo Directivo

Dirección:
Juan M. Paz Valle (departamento de inglés)

Vicedirección:
María Dolores González González (departamento de alemán)

Secretaría:
Carolina Pérez Losada (departamento de inglés)

Xefatura de Estudos
María Teresa Lorenzo Penedo (departamento de inglés)

Distribuir contido