Equipo directivo

Horario de atención ao público dos membros do equipo directivo

A atención ao público dos membros do equipo directivo, durante o presente curso 2021-2022, será preferentemente por medios telemáticos (teléfono ou correo electrónico).

O horario de atención presencial, con cita previa: 

Director: Juan M. Paz Valle

  • luns: 12:30 a 13:00; mércores: 17:00-17:30.

Vicedirectora: Marta Gago Pesado

  • venres: 11:00-12:00

Secretaria: Carolina Pérez Losada

  • martes: 11:00-12:00

Xefa de estudos: Roberta Maschi

  • xoves: 10:00-11:00

Equipo Directivo

Dirección:
Juan M. Paz Valle (departamento de inglés)

Vicedirección:
Marta Gago Pesado (departamento de inglés)

Secretaría:
Carolina Pérez Losada (departamento de inglés)

Xefatura de Estudos
Roberta Maschi (departamento de italiano)

Distribuir contido