Equipo directivo

Horario de atención ao público dos membros do equipo directivo

Horario de atención ao público dos membros do equipo directivo

durante o presente curso (1 de outubro de 2019 ao 31 de maio de 2020): 

 

Director: Juan M. Paz Valle

  • mércores: 18:00-19:00; venres: 9:00-10:00

Vicedirectora: Mª Teresa Lorenzo Penedo

  • mércores:16:30-17:30

Secretaria: Carolina Pérez Losada

  • martes: 12:30-13:30

Xefa de estudos: Roberta Maschi

  • luns: 12:00-13:00

Equipo Directivo

Dirección:
Juan M. Paz Valle (departamento de inglés)

Vicedirección:
María Teresa Lorenzo Penedo (departamento de inglés)

Secretaría:
Carolina Pérez Losada (departamento de inglés)

Xefatura de Estudos
Roberta Maschi (departamento de italiano)

Distribuir contido