Equipo directivo

Horario de atención ao público dos membros do equipo directivo

A atención ao público dos membros do equipo directivo, durante o presente curso 2021-2022, será preferentemente por medios telemáticos (teléfono ou correo electrónico).

O horario de atención presencial, con cita previa: 

Directora: Mª Teresa Lorenzo Penedo

  • pendente.

Vicedirectora: Marta Gago Pesado

  • pendente

Secretaria: Carolina Pérez Losada

  • pendente

Xefa de estudos: Roberta Maschi

  • pendente

Equipo Directivo

Dirección:
Mª Teresa Lorenzo Penedo (departamento de inglés)

Vicedirección:
Marta Gago Pesado (departamento de inglés)

Secretaría:
Carolina Pérez Losada (departamento de inglés)

Xefatura de Estudos
Roberta Maschi (departamento de italiano)

Distribuir contido