Horario de atención ao público dos membros do equipo directivo

Durante o curso (1 de outubro de 2019 ao 31 de maio de 2020): 

Horario de atención ao público dos membros do equipo directivo.

Director: Juan M. Paz Valle

  • Actualizarase proximamente.

Vicedirectora: Mª Teresa Lorenzo Penedo

  • Actualizarase proximamente.

Secretaria: Carolina Pérez Losada

  • Actualizarase proximamente.

Xefa de estudos: Roberta Maschi.

  • Actualizarase proximamente.

Consulte na conserxería do centro a dispoñibilidade dos membros do equipo directivo.