Horario de atención ao público dos membros do equipo directivo

O horario de atención ao público dos membros do equipo directivo, durante o presente curso (1 de outubro de 2020 ao 31 de maio de 2021): 

 

Director: Juan M. Paz Valle

  • mércores: 18:00-19:00; venres: 9:00-10:00

Vicedirectora: Marta Gago Pesado

  • mércores:16:30-17:30

Secretaria: Carolina Pérez Losada

  • martes: 12:30-13:30

Xefa de estudos: Roberta Maschi

  • luns: 12:00-13:00