Prazos de matrícula curso 2024-2025

As persoas que continúan estudos:

Do 18 ao 28 de xuño ás 23.59:

 • Para quen: Alumnado oficial de cursos de promoción e de certificación APTO na convocatoria ordinaria de xuño de 2024. inclúese o alumnado de "That's English!" APTO na convocatoria ordinaria de xuño de 2024 que queira pasar ao ensino oficial, presencial ou semipresencial, no curso 2024-2025, para isto débese contactar coa secretaría da escola previamente.
 • Donde: na web de CentrosNET, acceso mediante usuario rexistrado.
 • Como: realizar o proceso en liña e presentar a documentación a través da aplicación Centrosnet.

Do  28 ao 5 de xullo ás 23.59:

 • Para quen: Alumnado oficial de cursos de promoción e de certificación APTO, NON APTO ou NON PRESENTADO na convocatoria extraordianaria de xuño de 2024. Inclúese o alumnado de "That's English!" da convocatoria extraordinaria de xuño de 2024 que queira pasar ao ensino oficial, presencial ou semipresencial, no curso 2024-2025, para isto débese contactar coa secretaría da escola previamente.
 • Donde: na web de CentrosNeT, acceso mediante usuario rexistrado.
 • Como: realizar o proceso en liña e presentar a documentación a través da aplicación Centrosnet.

As persoas que inician ou retoman estudos e deben preinscribirse:

 • Para quen: Persoas que se matriculan por vez primeira nunha lingua ou que retoman estudos interrompidos o curso pasado. Persoas que renunciaron á matrícula ou lles foi anulada no curso 2023-2024. Persoas procedentes doutra escola oficial de idiomas.
 • Donde: na web de preinscrición www.eoidigital.com/preinsxunta, a primeira vez que acceden deberán rexistrase.
 • Como: realizar o proceso en liña e presentando a documentación a través da aplicación. Consulte a información sobre preinscrición.
 • Cando:
  • Deben preinscribirse do 24 de xuño ao 5 de xullo.
  • Deben matricularse do 9 ao 19 de xullo ás 23.59 (caso de obter praza no sorteo do 8 de xullo).

Cursos monográficos e de destrezas:

Para os anuais e do primeiro cuatrimestre:

 • 28 de xuño a 19 de xullo
 • 26 de agosto a 20 de setembro

Cursos CELGA 3 e CELGA 4:

Consultar esta ligazón para máis información.

Cursos de Linguaxe Administrativa (Nivel medio e Nivel Superior):

Consultar esta ligazón para máis información.

Derradeiro prazo de matrícula:

Do 26 de agosto ao 20 de setembro:

 • Persoas que non se matricularon nos prazos anteriores, se hai prazas libres. Ata completar grupos nesta ligazón. Ligazón pendente de actualizar.
 • Teña en conta que debe presentar documentación xustificativa do acceso diferente ao primeiro curso do idioma escollido.