Equipo directivo

Horario de atención ao público dos membros do equipo directivo

A atención ao público dos membros do equipo directivo, durante o presente curso 2020-2021, será preferentemente por medios telemáticos (teléfono ou correo electrónico).

O horario de atención presencial, con cita previa: 

Director: Juan M. Paz Valle

  • luns: 12:30 a 13:00; mércores: 16:00-16:30.

Vicedirectora: Marta Gago Pesado

  • xoves:12:00-13:00

Secretaria: Carolina Pérez Losada

  • martes: 12:00-13:00

Xefa de estudos: Roberta Maschi

  • venres: 10:00-11:00

Equipo Directivo

Dirección:
Juan M. Paz Valle (departamento de inglés)

Vicedirección:
Marta Gago Pesado (departamento de inglés)

Secretaría:
Carolina Pérez Losada (departamento de inglés)

Xefatura de Estudos
Roberta Maschi (departamento de italiano)

Distribuir contido