Prazos de matrícula e preinscrición. Curso 2017-2018

PREINSCRICIÓN

Comprobe nesta ligazón o detalle de que persoas teñen que realizar preinscrición.

BÁSICO 1 e BÁSICO INTEGRADO de portugués:

  • Do 27 de xuño ao 06 de xullo. Prazo de preinscrición para alumnado de Básico 1 e Básico Integrado de portugués. Nesta LIGAZÓN

Adxudicación de prazas 1: 07 de xullo ás 13:00 horas. Matrícula ata o 14 de xullo. 

  • Do 17 de xullo ao 14 de setembro. Prazo extraordinario para novas preinscricións. Nesta LIGAZÓN.

As persoas preinscritas no primeiro prazo non necesitan volver preinscribirse: adxudicaraselles praza caso de haber vacante.

Adxudicación de prazas 2: 15 de setembro ás 13:00 horas. O dia 16 de setembro o alumnado poderá consultar na mesma aplicación de preinscrición se foi admitido. Matrícula ata o 21 de setembro.

CURSOS SUPERIORES A BÁSICO 1:

  • Do 27 de xuño ao 14 de setembro. Prazo de preinscrición para o alumnado que acceda a cursos superiores a Básico 1. Nesta LIGAZÓN

Adxudicación de prazas 2: 15 de setembro ás 13:00 horas. O dia 16 de setembro o alumnado poderá consultar na mesma aplicación de preinscrición se foi admitido. Matrícula ata o 21 de setembro.

IMPORTANTE: as persoas que non obteñan praza serán chamadas para completar vacantes, se as houber

 

MATRICULA

XUÑO

  • Do 29 de xuño ao 14 de xullo, a través de CentrosNET. Alumnado oficial do curso 2016-2017 APTO na convocatoria de xuño de 2017. Inclúese o alumnado de "That's English!" apto en xuño de 2017 que queira pasar ao ensino presencial no curso 2017-2018 (estes últimos deben contactar coa secretaría da escola previamente).
  • Do 08 de xullo ao 14 de xullo: alumnado novo de Básico 1 e Básico Integrado de portugués admitido na adxudicación do 07 de xullo. Nesta LIGAZÓN.

SETEMBRO

  • Do 1 ao 6 de setembro. Alumnado oficial apto na convocatoria de xuño 2017, non matriculado no período anterior, a través de CentrosNET.
  • Do 8 ao 14 de setembro. Alumnado oficial do curso 2016-2017 da convocatoria de setembro 2017, a través de CentrosNET. A aplicación de matrícula ábrese ás 16.00 horas do día 8 e pecha o 14 de setembro ás 14:00. Entrega na secretaría do centro da documentación ata as 14:00.
  • Do 16 ao 21 de setembro: alumnado preinscrito que obtivera praza na adxudicación do 15 de setembro. Comprobe nesta LIGAZÓN se obtivo praza. A aplicación para matricularse pecha ás 12:00 do 21 de setembro, entrega de documentación na EOI atas as 14:00.