That's English

Ampliado prazo de matrícula - Curso 2018-2019

As persoas que non obtiveron praza de inglés nos niveis Básico A1-A2 e Avanzado C1.2 poden matricularse mentras queden vacantes na modalidade semipresencial do programa That's English!

O prazo de matrícula amplíase ata o 15 de novembro. Poden contactar co centro de apoio administrativo no teléfono 886 159 121.

Para o resto de niveis e linguas, poden pasar pola secretaría do centro.

Caso de se apuntar a un nivel superior ao inicial, asegúrese de ter a titulación que lle da acceso a dito nivel (ver o Anexo da Orde do 21 de xuño de 2016 pola que se modifica a Orde de febreiro de 2011). Caso de optar por esta vía, accederá ao primeiro curso do nivel inmediatamente superior ao acreditado.

Normativa específica That's English!

A normativa aplicable par o curso 2018-2019 é a Circular 6/2018 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Inovación Educativa que pode consultar nesta ligazón (ligazón externa).

Información titorías para o curso 2018-19.

Por favor, consulte a información de That's English! curso 2018 - 2019.

That's English! A2.1

 • Data de presentación: 16 de outubro 
 • Data de comezo: 23 de outubro 
 • Profesora: Inés Patiño Mariño / Paola Sepúlveda Viera
 • Horario: Martes de 18.00 a 19.30
 • Lugar: Aula 24
 • Secuenciación e exames: Clica aquí

 

That's English! A2.2

 • Data de presentación: 19 de outubro 
 • Data de comezo: 26 de outubro 
 • Profesora: Inés Patiño Mariño / Paola Sepúlveda Viera
 • Horario: Venres de 18.00 a 19.30
 • Lugar: Aula 14
 • Secuenciación e exames: Clica aquí

 

That's English! B1

 • Data de presentación: 18 de outubro 
 • Data de comezo: 25 de outubro 
 • Profesora: Mª José González Allo
 • Horario: Xoves de 10.00 a 19.30
 • Lugar: Aula 23
 • Secuenciación e exames: Clica aquí

 

Distribuir contido