Normativa específica That's English!

A normativa aplicable par o curso 2018-2019 é a Circular 6/2018 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Inovación Educativa que pode consultar nesta ligazón (ligazón externa).