Cambios de grupo - Prazo de solicitudes

 Quen e como:

 • As persoas matriculadas que estén interesadas en solicitar o cambio de grupo poden facelo dende o seu perfil de CentrosNet.
 • Cada persoa pode formular un máximo de 2 peticións por cada idioma no que esté matrícula.
 • Só se pode pedir cambio de hora. Non é posible solicitar cambio de nivel ou de idioma.

Cando se pode solicitar:

Haberá distintos períodos para solicitar cambios de grupo. O prazo estará aberto:

 • Dende as 18:00 horas do 26 de setembro ata as 10:00 horas do 29 de setembro.
 • Dende as 18:00 horas do 13 de outubro ata as 10:00 horas do 16 de outubro.

Resolución das solicitudes:

 • As solicitudes son atendidas inmediatamente, por orde de petición, na medida que existen vacantes no grupo ao que se desexa acceder.
 • De non haber vacante no momento da solicitude, quedará en espera por se xurdira unha vacante máis adiante e sempre dentro do mesmo período.
 • Recibirá unha mensaxe por correo electrónico confirmándolle a concesión do cambio.

Entrada en vigor do cambio:

 • O cambio é efectivo ao recibir a mensaxe de confirmación.
 • Pode asistir ás aulas do novo grupo tan pronto ten a confirmación do cambio.
 • Os profesores dos grupos afectados tamén reciben notificación dos cambios.