Exames secundaria

EXAMES FRANCÉS XUÑO 2017

1º ESO: Haberá un exame oral que recollerá a maioría dos contidos impartidos ao longo do ano.

Terá lugar os días 13 e 15 de xuño e o alumnado pasará por orde alfabética.

 

2º ESO: Haberá un exame oral que recollerá a maioría dos contidos impartidoa ao longo do ano.

Terá lugar os días 13 e 14 de xuño e o alumnado pasará por orde alfabética.

 

4º ESO: O alumnado deberá entregar dous traballos por escrito. O primeiro, dunhas 800 / 1000 palabras, tratará sobre unha viaxe real ou imaxinaria que se fixera no pasado. Datas de saída, chegada, medios de transporte, lugares visitados etc... Entregarase en formato dixital e terá que ter ilustracións (fotos ou debuxos).

O segundo traballo estará relacionado co proxecto de centro, concretamente sobre misterios da historia de Francia. Será un texto dun mínimo de 180 palabras con alomenos unha ilustración que se plastificará para presentar o día da xornada de portas abertas.

Exames de Lingua Castelá e Literatura

EXAMES DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA.

3º E.S.O.

EXAME ORAL: A PARTIR DO 12 DE MARZO.

EXAME ESCRITO: 19 DE MARZO.

 

4º E.S.O.

EXAME ORAL: 23 DE MARZO.

EXAME ESCRITO: 19 DE MARZO.

DEPARTAMENTO EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL

1ºESO  Examen de vistas MÉRCORES 10 DE DECEMBRO

DEPARTAMENTO FRANCÉS

Examen de francés 2º eso: Venres 12 de decembro.

Examen de francés 1º eso: Luns 15 de decembro.

DEPARTAMENTO INGLÉS

 

1º ESO

20th OCTOBER WRITING AND GRAMMAR UNIT: Introduction.

25th NOVEMBER  WRITING AND GRAMMAR UNIT 1.

2nd FEBRUARY  WRITING AND GRAMMAR UNIT 2.

 6th MARCH   WRITING AND GRAMMAR UNIT 3.

  29th MARCH   WRITING AND GRAMMAR UNIT 4.

27th APRIL   WRITING AND GRAMMAR UNIT 5.

                    WRITING AND GRAMMAR UNIT 6.

                    WRITING AND GRAMMAR UNIT 7.

 

                    WRITING AND GRAMMAR UNIT 8.

                    WRITING AND GRAMMAR UNIT 9.

 

 

 

2ºESO 

  14th October      WRITING AND GRAMMAR. Introduction.

   th November    WRITING AND GRAMMAR. Unit 1 .

   th November  WRITING AND GRAMMAR. Unit 2 .

   th December   REVISION WORKBOOK, VOCABULARY BOOK Unit 1, 2, 3 .

   th January  WRITING AND GRAMMAR. Unit 4 .

   th March  WRITING AND GRAMMAR. Unit 5 .

   th April  WRITING AND GRAMMAR. Unit 6 .

   th May  WRITING AND GRAMMAR. Unit 7 .

2nd June  WRITING AND GRAMMAR. Unit 8 .

17th June  WRITING AND GRAMMAR. Unit 9.
 

 

 

3º ESO

5th NOV. WRITING AND GRAMMAR .Unit Introduction & 1

 

29th OCT. LISTENING.

6th NOV.

4º ESO

29th OCT. WRITING AND GRAMMAR .Unit Introduction & 1

 

27th OCT. LISTENING.

 28th OCT. SPEAKING.

 

DEPARTAMENTO MATEMÁTICAS

         2º ESO

  • VENRES 11 DE OUTUBRO PROBA ESCRITA UNIDADE 1(ENTEIROS E DIVISIBILIDADE)

         3º ESO ACADÉMICAS

         4º ESO ACADÉMICAS

 

INFORMACIÓN PARA PENDENTES CURSO 2019-2020

DATAS DOS EXAMES DE PENDENTES DE MATEMÁTICAS PARA 1º ESO. CURSO 2019-2020

   

1ª AVALIACIÓN

A data da proba escrita será o 15 de NOVEMBRO e os contidos son os seguintes

      NÚMEROS NATURAIS; DIVISIBILIDADE; ENTEIROS; FRACCIÓNS

   

2ª AVALIACIÓN

A data da proba escrita será o   7 de  FEBREIRO e os contidos son os seguintes

     DECIMAIS; ÁLXEBRA; SISTEMA MÉTRICO DECIMAL      

   

3ª AVALIACIÓN

A data da proba escrita será o   24 de ABRIL e os contidos son os seguintes

     PROPORCIONALIDADE E PORCENTAXES; XEOMETRÍA (unidades  9,10,11 e 12)

   

Haberá unha proba escrita o día 8 de MAIO para o alumnado que non supere a materia por avaliacións.

Os boletíns de exercicios deberán entregarse como data límite A SEGUINTE(poden entregarse antes) e supoñen o 10% da nota:

1º boletín – 8 de NOVEMBRO

2º boletín— 31 de XANEIRO 

3º boletín –  17 de ABRIL

DATAS DOS EXAMES DE PENDENTES DE MATEMÁTICAS ACADÉMICAS PARA 3º ESO. CURSO 2019-2020

   

1ª AVALIACIÓN

A data da proba escrita será o 15 de NOVEMBRO e os contidos son os seguintes

FRACCIÓNS E POTENCIAS; NOTACIÓN CIENTÍFICA E INTERVALOS; RADICAIS; PROPORCIONALIDADE; POLINOMIOS

   

2ª AVALIACIÓN

A data da proba escrita será o   7 de  FEBREIRO e os contidos son os seguintes

            ECUACIÓNS DE 1º E 2º GRAO; SISTEMAS DE ECUACIÓNS LINEAIS          

   

3ª AVALIACIÓN

A data da proba escrita será o   24 de ABRIL e os contidos son os seguintes

           ÁREAS E VOLUMES; FUNCIÓNS

   Haberá unha proba escrita final o día 8 de MAIO para o alumnado que non supere a materia por avaliacións.

   Os boletíns de exercicios deberán entregarse como data límite (poden entregarse antes) e supoñen o 10% da nota:

1º boletín –8 de NOVEMBRO

2º boletín— 31 de XANEIRO

3º boletín –  17 de ABRIL                

   


DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA

Exames de Lingua Galega 1º ESO, lección 3: luns 15 de decembro

DEPARTAMENTO MÚSICA

DEPARTAMENTO LENGUA CASTELLANA

Examen del libro de lectura obligatorio para 1º de ESO: Martes 9 de diciembre.

Examen de lengua y literatura para 1º eso: Miércoles 10 de diciembre.

2º CICLO:

Exame de Lingua Castelá de 3º da E.S.O.  Martes 9 de decembro 2014

Exame de Lingua Castelá de 4º da E.S.O.  Xoves 11 de decembro 2014

1º ciclo: Examen de castellano 2º ESO: lunes 15 de diciembre

Powered by Drupal - Design by artinet