Claustro

CLAUSTRO

 

 

PROFESORADO CEIP SERRA VINCIOS

A relación de profesorado destinado no CEIP Serra Vincios para este curso escolar e a adscrición correspondente é a seguinte:

 

PROFESOR/A

SITUACIÓN

CURSO/MATERIA

CARGO

Tamara García Castro

Definitiva

4º E. Infantil

Titora / Coord. Educación Infantil

Ana Pérez Rodríguez

Definitiva

5º E. Infantil

Titora / Coord. TIC

Yaiza Peixoto Sánchez

Definitiva

6º E. Infantil

Titora / Coord. Biblioteca

Bibiana Villar Conde

Definitiva

Apoio E. Infantil

-

Natividad Molares Blanco

Definitiva

1º E. Primaria

Titora / Coord. 1º e 2º EP

Ana Rosa Villar Comesaña

Definitiva

2º E. Primaria

Titora / Xefa de Estudos

Filomena Salgueiro Moure

Definitiva

3º E. Primaria

Titora / Coord. EDLG

Mª Carmen Silva Barreiro

Provisional

4º E. Primaria

Titora / Coord. 3º e 4º EP

Mª Josefa Oliveira Antón

Definitiva

5º E. Primaria

Titora / Coord. 5º e 6º EP

Ana Mª Iglesias Iglesias

Definitiva

6º E. Primaria

Titora / Secretaria

Estefanía Del Campo Palacín

Provisional

Orientadora e Pedagoxía Terapéutica

Xefa Depart. Orientación / Coord. Convivencia

Mª del Carmen Rivera Alén

Definitiva

Pedagoxía Terapéutica

Secretaria C.C.P.

Marta Larrán Costas

Provisional

Audición e Linguaxe (Itinerante)

-

María Molinos Rodríguez

Definitiva

Relixión (Itinerante)

-

Elena Paz Alonso

Definitiva

Música

Coord. EACE

Mª Salomé Salgado Rodríguez

Definitiva

Inglés

-

Miguel González Barreira

Definitivo

Educación Física

Director

Distribuir contido