Claustro

CLAUSTRO

 

 

PROFESORADO CEIP SERRA VINCIOS

A relación de profesorado destinado no CEIP Serra Vincios para este curso escolar e a adscrición correspondente é a seguinte:

 

PROFESOR/A

SITUACIÓN

CURSO/MATERIA

CARGO

Bibiana Villar Conde

Definitiva

4º E. Infantil

Titora

Tamara García Castro

Definitiva

5º E. Infantil

Titora / Coord. Educación Infantil

Ana Pérez Rodríguez

Definitiva

6º E. Infantil

Titora / Coord. TIC E-Dixgal / Coord. CAAC

Mª Montserrat Martínez Isla

Definitiva

Apoio E. Infantil

-

Ana Mª Iglesias Iglesias

Definitiva

1º E. Primaria

Titora / Secretaria

Natividad Molares Blanco

Definitiva

2º E. Primaria

Titora / Coord. 1º e 2º EP

Silvana Canal Fernández

Definitiva

3º E. Primaria

Titora / Coord. 3º e 4º EP

Filomena Salgueiro Moure

Provisional

4º E. Primaria

Titora / Coord. EDLG

Ana Rosa Villar Comesaña

Definitiva

5º E. Primaria

Titora / Xefa de Estudos

Mª Josefa Oliveira Antón

Definitiva

6º E. Primaria

Titora / Coord. 5º e 6º EP

Karina Mariel Covelo Fernández

Provisional

Orientadora e Pedagoxía Terapéutica

Xefa Depart. Orientación / Coord. Convivencia / Coord. Mediación Escolar

Mª del Carmen Rivera Alén

Definitiva

Pedagoxía Terapéutica

Responsable Biblioteca / Secretaria C.C.P. / Xefa Equipo  Primeiros Auxilios

Noemí Ortiz Pozo

Provisional

Audición e Linguaxe (Itinerante)

-

María Molinos Rodríguez

Definitiva

Relixión (Itinerante)

-

Elena Paz Alonso

Definitiva

Música

Coord. EACE

Mª Salomé Salgado Rodríguez

Definitiva

Inglés

-

Miguel González Barreira

Definitivo

Educación Física

Director

Distribuir contido