Libros de Texto e Material Escolar

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

LIBROS DE TEXTO:

Debido ao cambio metodolóxico no que estamos inmersos, os docentes deste centro non utilizarán libros de texto a partir do curso 2018-19.

 

No seu lugar serán os alumnos/as os/as encargados/as de buscar a información, traballando por tarefas e/ou proxectos e desenvolvendo nas aulas, sobre todo, técnicas de aprendizaxe cooperativo para unha mellor adquisición das competencias clave. 

  

 

MATERIAL ESCOLAR:

O profesorado informará aos alumnos/as, nos primeiros días de clase, do material escolar que necesitarán. É importante que traian cada día o material que precisen para as distintas actividades. 

 

Distribuir contido