Equipos docentes

COORDINADORES/AS

       

PROFESOR/A

COORDINADOR/A EQUIPO

Tamara García Castro

Educación Infantil

Natividad Molares Blanco

1º e 2º Educación Primaria

Mª Carmen silva Barreiro

3º e 4º Educación Primaria

Mª Josefa Oliveira Antón

5º e 6º Educación Primaria

Filomena Salgueiro Moure

Equipo de Dinamización da Lingua Galega (EDLG)

Elena Paz Alonso

Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares (EACE)

Yaiza Peixoto Sánchez

Equipo de Dinamización da Biblioteca Escolar (EDBE)

Ana Pérez Rodríguez

Equipo de Dinamización das Tecnoloxías da Información e da Comunicación (EDTIC)

Estefanía Del Campo Palacín

Xefa do Departamento de Orientación (DO), Comisión de Convivencia Escolar (CCE) e Equipo de Mediación Escolar (EME)

Ana Rosa Villar Comesaña

Comisión de Coordinación Pedagóxica (CCP), Comisión de Coordinadores e Coordinadora de Formación no Centro.

Ana Pérez Rodríguez

Comisión de Aprendizaxe Cooperativo

Mª Carmen Rivera Alén

Equipo de Primeiros Auxilios (EPA)

Distribuir contido