Equipos docentes

COORDINADORES/AS

       

PROFESOR/A

COORDINADOR/A EQUIPO

Tamara García Castro

Educación Infantil

Natividad Molares Blanco

1º e 2º Educación Primaria

Silvana Canal Fernández

3º e 4º Educación Primaria

Mª Josefa Oliveira Antón

5º e 6º Educación Primaria

Filomena Salgueiro Moure

Equipo de Dinamización da Lingua Galega (EDLG)

Elena Paz Alonso

Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares (EACE)

Mª del Carmen Rivera Alén

Equipo de Dinamización da Biblioteca Escolar (EDBE) / Equipo de Primeiros Auxilios (EPA)

Ana Pérez Rodríguez

Equipo de Dinamización das Tecnoloxías da Información e da Comunicación (EDTIC) / E-Dixgal / Comisión de Aprendizaxe Cooperativo (CAAC)

Karina Mariel Covelo Fernández

Xefa do Departamento de Orientación (DO) / Comisión de Convivencia Escolar (CCE) / Equipo Coordinador de Mediación Escolar (ECME)

Ana Rosa Villar Comesaña

Comisión de Coordinación Pedagóxica (CCP) / Comisión de Coordinadores / Formación no Centro

Distribuir contido