BIBLIOTECA

BIBLIOTECA ESCOLAR:

Lugar para a adquisición de hábitos de lectura no alumnado e catalogada como motor cultural e espazo aberto á Comunidade Educativa do colexio. Realiza empréstitos e apertura polas tardes. A través dela xurden moitas das actividades que se realizan no colexio: contacontos, exposicións, charlas, conmemoracións, etc.

Somos CENTRO PLAMBE_6 (PLAN DE MELLORA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES DE GALICIA - CONVOCATORIA 2010/11) pola que se dota de orzamento á biblioteca para procurar incentivar e impulsar o desenvolvemento de proxectos para que a biblioteca poida ser un referente en canto á organización, actualización e dinamización do centro.

Para obter máis información do funcionamento e das actividades da nosa biblioteca, pódese consultar o blog de LIBRINCIOS clicando na mascota:

Meiga, é unha ferramenta que axudará a consultar todos os fondos catalogados da nosa biblioteca escolar.