Documentos

 

DESCARGAS: DOCUMENTOS DE CENTRO

                                       

Modelo para xustificación de faltas do alumnado.

Modelo para recollida do alumnado dentro do horario escolar.

Modelo para recollida do alumnado por outra persoa autorizada.

Modelo para autorización de saída do alumnado sen custodia (só 5º e 6ºEP).

Modelo para autorización de saídas escolares.

Modelo para autorización anual de saídas complementarias.

Modelo para solicitude ou instancia.

Organigrama de Xestión Pedagóxica (OXP).
Proxecto Educativo de Centro (PEC).

Normas de Organización e Funcionamento (NOF).

Programación Xeral Anual (PXA).

Memoria Anual.

Proxecto Lingüístico de Centro.

Plan de Acción Titorial (PAT).

Plan de Introdución das Tecnoloxías da Información e Comunicación (PITIC).

Proxecto Lector de Centro.

Plan de Convivencia.
Programa de Habilidades Sociais.

Protocolo de Actuación do Acoso Escolar.

Protocolo de Actuación ante Condutas Contrarias á Convivencia.
Protocolo de Mediación Escolar.

Plan Xeral de Atención á Diversidade (PXAD).

Protocolo para o Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade (TDAH).

Protocolo para o Trastorno do Espectro do Autismo (TEA).

Plan de Autoprotección.

Período de Adaptación de Educación Infantil.

Protocolo de Absentismo Escolar e Control de Asistencia do Alumnado.

Protocolo Xeral de Accidentes e Enfermidades do Alumno/a.

Protocolo de Protección de Datos.

Guía da LOMCE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AdxuntoTamaño
Organigrama de xestion pedagoxica.pdf650.99 KB
ANEXO III - PAT.pdf206.66 KB
ANEXO VII - PLAN DE CONVIVENCIA.pdf445.26 KB
ANEXO VII-A Programa de HHSS.pdf352.76 KB
ANEXO VII-B Protocolo Acoso.pdf341.56 KB
ANEXO VII-C AMPLIADO.pdf385.29 KB
ANEXO VII-D PROTOCOLO MEDIACION.pdf343.81 KB
ANEXO VIII - PLAN XERAL ATENCION A DIVERSIDADE.pdf502.95 KB
ANEXO VIII-A PROTOCOLO TDAH.pdf477.74 KB
ANEXO VIII-B Protocolo TEA.pdf1.24 MB
ANEXO X - PERIODO ADAPT. E.pdf277.81 KB
ANEXO XII - PROTOCOLO DE ABSENTISMO ESCOLAR.pdf447.18 KB
ANEXO XIV - PROTOCOLO PROTECCION DE DATOS.pdf698.37 KB
ANEXO II - PROXECTO LINGUISTICO 2015-2019.pdf271.43 KB
ANEXO IX - PLAN DE AUTOPROTECCION.pdf1.49 MB
ANEXO XIII - PROTOCOLO XERAL ACCIDENTES E ENFERMIDADES.pdf446 KB
PXA 18-19.pdf1.77 MB
1.-Modelo Xustificación Faltas Alumnado.pdf59.21 KB
2.-Modelo Recollida Alumnado Xeral.pdf63.51 KB
3.-Modelo Recollida Alumnado por Adulto ou Irman 5º ou 6º Autorizado.pdf59.92 KB
4.-Modelo Autorizacion Abandonar sen Custodia.pdf115.59 KB
5.-Modelo Autorizacion Saidas Complementarias.pdf59.11 KB
6.-Modelo Autorizacion Anual Saidas.pdf59.4 KB
Modelo INSTANCIA.pdf57.26 KB
ANEXO I - NOF.pdf960.66 KB
PEC SERRA VINCIOS.pdf681.98 KB
ANEXO IV - PLAN TIC.pdf371.49 KB
ANEXO VI - PROXECTO LECTOR.pdf408.41 KB
MEMORIA CEIP SERRA VINCIOS 2018-19.pdf1.88 MB