Metereoloxía na aula de apoio

O alumnado da aula de apoio recolleu ao lomgo de todo o curso os datos metereolóxicos nun calendario. Nei ían reflectindo o estado atmosférico de cada día.

Ao rematar o mes facían un reconto de todos os estados e reflexionaban sobre como foi o tempo dese mes.

A final de curso comparamos os valores dos estados atmosféricos dos diferentes meses.