Xestión da biblioteca co programa MEIGA

Desde hai máis de 19 anos os fondos da nosa biblioteca está rexistrados e catalogados no programa MEIGA segundo os criterios da CDU simlificada.

A través da páxina web do programa Meiga tense acceso a todos os fondos rexistrrados na nosa biblioteca.