Meteoroloxía na aula de apoio

O alumnado que axiste á aula de apoio continuou recollendo, diariamente e graficamente, o tempo meteorolóxico e reflecíindoo no almanaque de cada mes.

Ao remate de cada mes, fixemos un reconto dos diferentes estados atmosféricos, dese mes, e comparámolos cos dos outros meses.

Os datos recollidos servíronos para facer comparacións, ordenacións... e realizar sinxellas táboas de datos.

Para o próximo curso, temos pensado seguir con esta actividade, de axuda aos compañeiros do programa de meteoescolas, debido ao gran interese que amosan na súa realización.