Exposición de viraventos no patio

No mes de maio, saímos ao patio con todos os traballos presentados ao concurso de aparellos meteorolóxicos para probalos co vento, e ver como se movían os viraventos e anemómetros. Asemade, comprobamos se funcionaban ben os molinillos de vento dando voltas con eles polo patio.

Ao remate da actividade fixemos unha exposición na zona destinada á caseta meteorolóxica con todos eles para que os puidesen observar todos os membros do barrio onde se atopa o cole.