Observación holística

O título non é moi común, pero se explicamos que é unha das fases do programa OBSERVA_ACCIÓN do que demos conta noutra nova, todo clarexa.

Non é máis que observarnos uns aos outros e tratar de aprender, sen xulgar, da tarefa ensino-aprendizaxe. Nesta fase do proceso, un mestre observa a outra mestra no grupo de 4º E.Infantil; un mestre observa a outro na aula de 1º E.Primaria, e por último, a mestra  observa ao mestre de 6º E.Primaria: Niveis diferentes nas linguas do centro, galego, castelán e inglés.

Vémonos na seguinte observación!