Skip to Content

Comedor escolar

MENU 2º TRIMESTRE 2021-2022

Xuntamos menús correspondentes ao 2º trimestre. Poden consultalos no documento adxunto. Se algunha familia precisa de copia impresa, pode solicitala no centro.

Bo proveito!!

MENÚS PRIMEIRO TRIMESTE 2021 - 22

Xuntase menús para o primeiro trimestre.

INFORMACIÓN COMEDOR

Xestión Comedor Correo electrónico Teléfono
Xoán Cabo - Director comedor@pedrouzos.gal

881866078

881866079

MENÚS SEGUNDO TRIMESTE 2020-21

Publícanse os menús correspondentes ao 2º trimestre.

INFORMACIÓN COMEDOR ESCOLAR

     Logo das xestións realizadas tanto no Servizo de Comedores dependente da Consellería de Educación como diante doutros departamentos e servizos da propia Consellería, con data 29 de setembro, recibimos unha resolución do Secretario Xeral Técnico da mesma resolvendo que “se amplía o número de persoal de atención ao alumnado do comedor de xestión directa do CEIP Plurilingüe de Pedrouzos mentres se manteña a actual situación da pandemia COVID-19, en 12 persoas quedando fixadas en 27 as persoas colaboradoras no comedor escolar”.

Pago telemático da taxa servizo comedor (Titorial Antigo)

Para un mellor funcionamento da aplicación, recoméndase empregar ordenador ou no caso dun móbil a versión web.

INFORMACIÓN COMEDOR ESCOLAR CURSO 2020-2021

     Estamos tratando de reorganizar o servizo de comedor escolar para que un maior número de familias podan facer uso do mesmo. Logo das conversas mantidas coa responsable do Concello de Brión sobre este tema e buscando a colaboración de todos para solucionalo.

   Comunicamos que: logo de recibir confirmación do Concello sobre a viabilidade de contratar monitores de actividades para poder ampliar a oferta do comedor, (as contratacións non dependen do centro educativo) mantémonos á espera de que tanto Inspección Educativa como o Servizo de Comedores dean o seu visto e prace.

   Cando isto se produza tentaremos reorganizar o servizo en 2 quendas e dar así praza ao maior número posible de solicitudes presentadas.

COMEDOR ESCOLAR CURSO 2020-2021

  Logo das reunións mantidas ao longo da mañá de hoxe tanto co Servizo de Comedores como con Inspección Educativa, comunicamos que a capacidade do servizo de comedor se verá condicionada ao cumprimento das normas recollidas nos protocolos das Consellerías de Sanidade e Educación elaborados para adaptarse ao contexto da COVID-19, á falta de persoal colaborador para garantir un servizo de comedor con garantías sanitarias suficientes, e a outros axustes.

SERVIZO COMEDOR ESCOLAR 20_21

O Consello Escolar, reunido hoxe en sesión ordinaria, informa que non temos suficientes colaboradores/as para poder ofrecer o servizo de comedor. As esixencias sanitarias establecidas no PROTOCOLO, fan que co número de colaboradores/as das que dispoñemos actualmente non poidamos ofrecer todas estas garantías.

Polo tanto, abrimos un prazo extraordinario de 24h, para que as familias poidan presentar as solicitudes para colaborar no servizo de comedor. De non contar con un número suficiente, o servizo verase afectado.

SERVIZO DE COMEDOR CURSO ESCOLAR 2020-2021

O 1O de setembro está previsto que comece o novo curso escolar.

A día de hoxe, as dúbidas e incertidumes son moitas sobre como vai ser ese inicio. Iremos informando puntualmente.

Distribuir contido


by Dr. Radut