Skip to Content

Admisión alumnado

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA PARA NOVO ALUMNADO - CURSO 2023/24

O prazo para formalizar a matrícula do NOVO ALUMNADO que  foi admitido no noso centro para o curso 2023/2024, ábrese o día 20 de xuño ata o 30 de xuño.  Para facer calquer modificación na matrícula do alumnado que xa está no centro, deberá facerse no mesmo prazo.

O horario de secretaría é  9:30 h. a 13:30 h. de Luns a Venres. 

Documentación para a matrícula:

 • Anexo III - 1.
 • Fotocopia do DNI dos proxenitores e do menor, se é o caso.
 • Fotocopia do Libro de familia.
 • Certificado de empadroamento actualizado da unidade familiar.
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria e cartilla de vacinas.
 • Autorización de permiso de imaxe.
 • Autorización saídas extraescolares.
 • Autorización saídas de centro.
 • Autorización para saída dende transporte escolar.
 • Solicitude Transporte e Comedor escolar (OBRIGATORIO presentalo tanto soliciten ou non)
 • Cuestionario de alerxias e intolerancias alimentarias, se procede
 • Certificado que acredite minusvalía do alumno/a, se procede.
 • Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou de ser o caso, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.
 • Enquisa uso familiar lingua.
 • Cuestionario uso da lingua.

Poden descargar os impresos ou recollelos en conserxería.

Deben traer as copias feitas así coma os orixinais para o caso de que se precise o seu cotexo. Non é preciso traer aquela documentación presentada durante o proceso de admisión (empadroamento, libro de familia...) a non ser que cambiase a súa situación.

LISTAXES DEFINITIVAS DE ALUMNADO ADMITIDO PARA O CURSO 2023/2024

Publícanse as listaxes definitivas de admitidos/as para o próximo curso. Poden consultarse no taboleiro do centro.

Lembrar que todos estes alumnos/as terán que formalizar a matrícula a partir do 20 de xuño ata o día 30 deste mesmo mes.

Lembren estar pendentes da información en web, xa que nesas datas e atendendo as instruccións da Consellería, irán publicándose os prazos para formalizar (se o precisan, a solicitude de Servizos Complementarios (Transporte e Comedor).

LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2023-24

Informamos que todo alumnado que solicitou praza para o curso escolar 2023/24 foi admitido agás unha solicitude de admisión presentada para  4º de primaria, onde hai máis solicitudes que prazas e outra que foi presentada fóra de prazo.

Estas solicitudes foron baremadas e deberán agardar á publicación das listaxes definitivas o do 15 de maio.

As listaxes poden consultarse no taboleiro do centro.

Teñen que formalizar a matrícula no centro dende o 20 ao 30 de xuño.

RESERVA PRAZA ALUMNADO CURSO 2023-2024

Teñen que facer solicitude de permanencia de praza o alumnado deste centro que vai continuar os seus estudos aquí para o curso seguinte, ou reserva de praza para alumnado de centros adscritos, (EEI dos Ánxeles - EEI de Sabaxáns).

Tamén deberán facer reserva de praza o alumnado de 6º Curso de seguir estudos no IES de Brión.

PERIODO DE RESERVA DE PRAZA:  Do 16 de xaneiro ao 6 de febreiro.

Documentación:

 - ANEXO I para cumprimentar a reserva o alumnado de centros adscritos, (Escolas unitarias e Alumnado de 6º)

 - Documento de solicitude de reserva para o propio alumnado do centro (enviouse a través do alumnado ás familias).

 

LISTAXES DEFINITIVAS DE ALUMNADO ADMITIDO PARA O CURSO 2022/2023

Publícanse as listaxes definitivas de admitidos/as para o próximo curso. Poden consultarse no taboleiro do centro.

Lembrar que todos estes alumnos/as terán que formalizar a matrícula a partir do 20 de xuño ata o día 30 deste mesmo mes.

Lembren estar pendentes da información en web, xa que nesas datas e atendendo as instruccións da Consellería, irán publicándose os prazos para formalizar (se o precisan,  a solicitude de Servizos Complementarios (Transporte e Comedor).

LISTAXES PROVISIONAIS DO ALUMNADO ADMITIDO PARA O CURSO 2022/2023

Publícanse as listaxes provisionais de admitidos/as para o próximo curso. Poden consultarse no taboleiro do centro.

As listaxes definitivas publicaranse antes do 15 maio.

LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO PROCEDENTE DE CENTROS ADSCRITOS CURSO 2022/2023

Faise público a listaxe definitiva de alumnado procedente de centros adscritos para 1º de primaria.

Pódese consultar no taboleiro do centro.

ADMISION ALUMNADO CURSO 2022/23

Todo o alumnado das escolas adscritas (EEI dos Ánxeles, EEI de Sabaxáns), e alumnado do propio centro que fixo a reserva para primeiro de primaria no próximo curso, foille adxudicada praza.

Deberá formalizar a matrícula do 20 ao 30 de xuño, SO O ALUMNADO NOVO NO CENTRO.

Lembren estar pendentes da información en web, xa que nesas datas e atendendo as instruccións da Consellería, deberán formalizar, (se o precisan),  a solicitude de Servizos Complementarios (Transporte e Comedor).

PROCESO ADMISIÓN ALUMNADO PARA O CURSO 2022 - 2023

O 1 DE MARZO, abreu o prazo de preinscrición correspondente ao alumnado que desexa cursar estudos o curso académico 2022-23 no noso centro educativo e que actualmente non está matriculado nel.

O prazo abrangue do 1 ata o 21 de marzo do 2022

Esta solicitude deberase presentar no centro educativo solicitado en primeiro lugar ou en calquera dos lugares que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común, incluída a SEDE ELECTRÓNICA, para o que se precisará de Chave365 ou certificado dixital, sendo esta a canle preferible de presentación.

Poden descargarse os impresos accedendo a súa web dende o 1 de marzo, e tamén estarán a disposición das familias no propio centro a partir do 3 de marzo.

 

HORARIO DE ATENCIÓN EN CENTRO:  - Todos os días de 10:00 a 13:30h.

                                                                - Luns 15:45h a 17:00h

No caso de non poder acceder neste horario, poden chamar ao centro para solicitar cita.

ENLACE WEB ADMISIÓN

Documentación Admisión:

   - DNI dos pais, do alumno/a e dos membros computables da unidade familiar.

   - Libro de familia onde figuren todo os membros da unidade familiar.

   - Tarxeta sanitaria do alumno/a.

   - Folla de empadroamento actualizado de toda a unidade familiar.

   - Convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio, se é o caso.

   - Carnet ou documento que acredite a condición de familia numerosa e/ou monoparental se procede.

   - Xustificante de concurrencia de minusvalía do alumno/a a matricular, pais/nais, titores/as legais ou irmáns.

*De toda a documentación relacionada (salvo a folla de empadroamento), deberán traer as fotocopias feitas xunto cos documentos orixinais para poder proceder ao cotexo dos mesmos.

RESERVA PRAZA ALUMNADO CURSO 2021-2022

Teñen que facer solicitude de permanencia de praza o alumnado deste centro que vai continuar os seus estudos aquí para o curso seguinte, ou reserva de praza para alumnado de centros adscritos, (EEI dos Ánxeles - EEI de Sabaxáns).

Tamén deberán facer reserva de praza o alumnado de 6º Curso de seguir estudos no IES de Brión.

PERIODO DE RESERVA DE PRAZA:  Do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro.

Distribuir contido


by Dr. Radut