Pensando en equipo

O curso escolar 2017/2018, a aula de 5º de Educación Primaria decidiu centrar o seu traballo anual, dentro do PDI xeral do CEIP Manuel Sueiro “Cada latexo... un pensamento”, na temática do “Pensamos en equipo”.

O porqué deste traballo resúmese nas seguintes liñas centradas nas súas vantaxes tales como:

 • Máis motivación. O alumnado alcanza unhas necesidades de rango superior.
 • Os membros dun equipo de traballo teñen a oportunidade de aplicar os seus coñecementos e competencias, e ser recoñecidos por iso, mesturando fortalezas complementarias.
 • Maior compromiso mellorando o desempeño.
 • Máis ideas.
 • Máis creatividade e a aprendizaxe.
 • Mellora a comunicación e reduce a tensión.
 • Mellores resultados, aumentando a eficiencia e a produtividade.

Traballamos os seguintes obxectivos:

 • Construír confianza co alumando e coas actividades propostas por eles.
 • Establecer obxectivos comúns
 • Crear sentido de pertenza
 • Involucrar ao alumnado na toma de decisións
 • Buscar o entendemento entre partes
 • Impulsar a comunicación
 • Aproveitar a diversidade
 • Celebrar os éxitos do grupo
 • Favorecer o compromiso mutuo e a responsabilidade compartida

O traballo comezou a finais do mes de setembro, no que o alumnado de 5º de Educación Primaria determinou os seguintes aspectos a desenvolver durante todo o curso.

 • Concreción das normas da aula, na que indicaron as condutas que lles gustaría que non se producisen e no caso de que se producisen cal sería a súa acción para compensala.
 • Establecer o traballo anual, concretando que en cada un dos 3º trimestres se realizarían como mínimo 3 actividades grupais.

As actividades realizadas ao longo do curso foron as seguintes:

 


1º trimestre:


 

 • Día 6 de outubro: actividade grupal para celebrar o encontro coa autora Irma Ruth del Ángel.
 • Día 24 de outubro: presentación do PDI da aula de 5º de Educación Primaria que leva por título “Pensamos en equipo”.
 • 3ºSemana novembro: identificamos e coñecemos as necesidades dos nosos compañeiros/as do CEIP Manuel Sueiro.  
 • Día 20 de decembro: festival de Nadal. Interpreación da canción "Bajo el mismo sol".

 


2º trimestre:


 


3º trimestre:


 

 • 21 de marzo, Día da Poesía.
 • Semana do 19 ao 23 de marzo: día da auga e das árbores.
 • Primeira quincena do mes de abril: elaboración dun vídeo receita para o concurso “Chefs saudables”.
 • Primeira quincena do mes de maio: teatro en Bande. "Ondiñas que van e veñen".
 • Segunda quincena do mes de maio: Insua dos Poetas (21 de maio).
 • Primeira quincena do mes de maio: elaboración dos programas didácticos co programa “Kahoot”
 • Última quincena do mes de maio: presentación das noticias relevantes no “Ceip Manuel Sueiro” no Telexornal “Sueiro Telediario”.

Como conclusión, destacar que cando as persoas traballan en equipo, é indiscutible que se melloran os resultados. A valoración do traballo en equipo foi en aumento ata o punto de pasar, dunha estratexia de motivación e de resolución de problemas, a darlles capacidade para tomar decisións, planificar e conducir os mesmos procesos dos que son protagonistas.