Observación focalizada

Nesta fase do programa Observa_Acción e, despois dunha fonda reflexión, os mestres/as participantes no programa decidiron centrar a súa atención naqueles aspectos que consideran poden repercutir na mellora do proceso ensino-aprendizaxe dos nosos alumnos/as.

En 4º E.Infantil observamos a transición nas actividades que teñen que ser moi curtas, máis en lingua estranxeira. En 1º E. Primaria, na área de ciencias naturais, o emprego da lingua galega para a creación de curtas sobre o medio mariño. En 6º E. Primaria, o emprego de linguaxe matemática en lingua castelá para a elaboración de materiais na área de plástica.

Todas as observacións, experiencias inesquecibles.

Continuaremos observando!