Hora de ler en 2º de Ed. Primaria

O curso escolar 2022/2023, a hora de ler, realizouse todos os días en horario de 12:00 a 12:30 horas, tendo como obxectivo prioritario contribuír ao fomento do gusto pola lectura.

A configuración da hora de ler estivo deseñada pola titora  Dna. Marta Hernán López centrándose nos seguintes obxectivos:

Obxectivos:

 • Mellorar a lectura ( comprensión e expresió lectora).
 • Afianzar valores( amizade, respecto..)
 • Ampliar o vocabulario a través do conto.
 • Desenvolver a capacidade de atención e de comunicación.
 • Actividades.
 • Lectura en voz alta en grupo
 • Hora de escoitar, a titorá lerá un conto, adiviñas, trabalingüas...
 • Ver algunha pelicula, cantiga do conto.
 • Diario de lectura, apuntan os libros que leron.
 • O noso conto preferido, traerano a clase e compartirán cos demáis
 • compañeiros.

Temporalización.

Na hora de ler, que se realizou todos os días  utilizáronse  libros da biblioteca de centro e outros que aportaron os alumnos , (o libro preferido), e a titora para traballar algúns temas que se estaban a traballar noutras materias.

Programáronse lecturas guidas na aula e desenvolvéronse actividades de comprensión lectora, pero as máis motivadoras para os alumnos foron as obras dramátizadas coas que traballamos a entonación e o ritmo.

No último trimestre mercouse un libro: “El pequeño principito”, e os nenos e nenas foron iniciados no clube de lectura.