Construíndo un xornal

Xornal escolarTraballar coa prensa na escola supón unha serie de obxectivos, entre os que destacamos:

  • Fomento do espíritu crítico do alumnado.
  • Descubrir a diversidade de medios de comunicación aos que temos acceso cun só "clic".
  • Acostumarse a contrastar e comparar informacións.
  • Ser quen de crear un proipio xornal de aula ou centro.