try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

Dia da paz 2015

Sorry, flash is not available.

PRAZO ABERTO PARA A MATRÍCULA DE 2º E 4º DA ESA

Está aberto o prazo para matricularse en 2º e 4º de educación secundaria para persoas adultas en réxime presencial.


O prazo de matrícula é do 8 ao 15 de xaneiro de 2015

A comunidade educativa de Torneiros contra a violencia de xénero

 

Sorry, flash is not available.

ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR DO IES IRBEIRA DO LOURO

 CONSTITUCIÓN DA XUNTA ELECTORAL

                                       

 

De conformidade co establecido na Resolución do 19 de setembro de 2014 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (DOG do 01/10), realizarase proximamente neste Centro a renovación do CONSELLO ESCOLAR que é o instrumento de participación na vida escolar de todos os sectores educativos do Colexio.

 A organización e a supervisión do procedemento de elección dos novos membros do Consello Escolar estará a cargo da Xunta Electoral que se constituirá ao efecto, e integrada por:

      - O Director ou directora do Centro.

      - Un profesor ou profesora.

      - Un pai ou nai ou titor legal.

      - Un alumno ou alumna.

      - Un representante do persoal de administración e servizos

Os catro últimos serán designados por sorteo segundo establece o artigo 30 do Decreto 92/1988, do 28 de abril, redactado conforme ao establecido na disposición adicional primeira do Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG do 9 de agosto). Dito sorteo, que será público e no que se preverá a designación de membros suplentes, celebrarase neste Centro o próximo 29 de outubro, ás 11´15 horas.

Aqueles membros da comunidade educativa que desexen presentar as súa candidatura para formar parte do novo Consello Escolar deberán seguir as instrucións que figurarán nas distintas convocatorias que proximamente se farán públicas pola Xunta Electoral do Centro.

OFERTA DE MÓDULOS VACANTES EN CICLOS FORMATIVOS POLO RÉXIME DE PERSOAS ADULTAS

Listaxe de módulos de ciclos formativos que se imparten no IES Ribeira do Louro polo réxime ordinario e que se ofertan para o réxime de persoas adultas.

 

O prazo de solicitudes rematará o venres día 10 de outubro ás 13 horas.

VER ARQUIVO ADXUNTO

Cualificacións definitivas da proba libre para a obtención do título de ESO (convocatoria de setembro de 2014)

Publicación das listas definitivas da proba libre para a obtención do título de ESO para maiores de 18 anos.

Ver arquivos

Tribunal 1

Tribunal 2

 

Cualificacións provisionais da proba libre para a obtención do título de ESO (convocatoria de setembro de 2014)

Publicadas as cualificacións provisionais da proba libre para a obtención do título de ESO (convocatoria de setembro de 2014), celebradas no IES Ribeira do Louro.

Está aberto o prazo de reclamacións ata o próximo xoves día 25 de setembro.

 

Ver arquivos:

Tribunal 1

Tribunal 2

LISTAXE PROVISIONAL SOLICITUDES NO PROCESO EXTRAORDINARIO SETEMBRO PARA CICLOS

Publicase los listados de solicitudes do proceso extraordinario de setembro para os ciclos superiores e medios.

Prazo de reclamacións: remata o venres 19 ás 13:00 h.

Ciclos Medios

Ciclos Superiores

ABERTO PRAZO MATRÍCULA PCPI E FP BÁSICA

Está aberto o prazo para matricularse en 2º de PCPI e FP Básica no centro IES Ribeira do Louro ata o próximo venres dia 19 de setembro.

 

Distribuir contido