Skip to Content

Actualización Normativa de Avaliación

25/03/2022 09:32

Segundo a Orde do 25 de xaneiro publicado no DOG do venres 11 de febreiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/anunciog0598-260122-0001_gl.pdf

 

Informamos dos cambios máis destacables no cadro seguinte:

Desaparición da avaliación extraordinaria na ESO. Na ESO, non hai exames en setembro.

Manténse a avaliación extraordinaria en Bacharelato.

Datas da 3º avaliación e da avaliación final.

 

ENSINANZA

3º AVALIACIÓN

AVALIACIÓN FINAL

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA

ESO

A partir do 6/06/2022

A partir do 23/06/2022

Non hai.

1º BACHARELATO

A partir do 6/06/2022

 

PROBAS do 20 ao 22 de xuño 
AVALIACIÓNS a partir do 23 de xuño

2º BACHARELATO

Data límite: 18/05/2022

 

PROBAS do 20 ao 22 de xuño 
AVALIACIÓNS a partir do 23 de xuño

CM GUÍA NO MEDIO NATURAL E TEMPO DE LECER

A partir do 23/06/2022

 

Non hai.

 story | by Dr. Radut