INICIO CURSO 2017-2018

NUNCA consideres o estudo como unha obriga, senón como unha

oportunidade para penetrar no bonito e marabilloso mundo do saber. 

Albert Einstein

 

A Comunidade Educativa do I.E.S. Moncho Valcarce desexa

 

UN BO E PROVEITOSO CURSO!!!

 

 

ALGUNHAS REFLEXIÓNS DO PROFESORADO SOBRE A INTEGRACIÓN

 

Achegamos estas reflexións, despois dunha reunión dos profesores/as dos Centros de As Pontes e á vista das instrucións que se están a dar pola Inspección  para o traslado de profesorado e alumnado entre os centros CPI Monte Caxado, CEIP A Magdalena e IES Moncho Valcarce.

·       

Cal será o número de alumnado por aula? A Administración está a obrigar a ter 30 en Secundaria e 25 en Primaria, sen ter en conta as necesidades educativas especiais.

·       

En Primaria, como manter un grupo de 20 nun Centro e 12 no outro? A Administración obriga a que sexan equilibrados.

·       

Será certo que non cambiarán de edificio? Que alumnado terá que moverse? Quen o decidirá? Farase sen contar coas familias?

·       

A desaparición de Equipos Directivos non provocará un caos organizativo?. Unha mesma Dirección para instalacións “separadas 500 metros”? Si a ESO queda no Monte Caxado pero dependendo do IES Moncho Valcarce preocúpanos a situación illada que non consideramos positiva para unha boa educación dos alumno/as.

·       

Cantas familias van a manter aos seus fillos e fillas nunha ESO que desaparece gradualmente? dita situación durará catro anos? non será un “agasallo envelenado” que fará bo o traslado inmediato?

·       

Seguindo co alumnado con necesidades educativas especiais, haberá máis dun coidador/a? ou  a coidadora existente terá que desprazarse dun lugar ao outro?

·       

Como se organizarían os profesores/as se quedamos en Centros separados pero sen Dirección propia en cada centro? De quen é esa responsabilidade? Quen non lembra a experiencia, moi negativa e cargada de problemas organizativos, da “extensión” do alumnado de ESO do IES Moncho Valcarce no CEIP A Magdalena?

·       

A Administración asegura o mantemento de todos os/as profesionais; entón, por que dende Inspección están a  EStudar a supresión  e redución do profesorado?

·       

En canto aos especialistas (profesores de Música, Educación Física, etc) tamén será un “paseando de Centro a Centro”? é posible se os Centros teñen diferentes horarios?

·       

Como desempeñará o seu traballo un só orientador con todo este novo alumnado? e de estar en diferentes instalaciónsseparadas 500 metros”?

·       

Os horarios eran e son moi diferentes nos Centros de Primaria afectados; é posible coordinar un novo horario sen prexudicar ás familias?

·       

As sesións, duración das clases, non coinciden entre os Centros, como axustar os espazos a usar por alumnos/as e profesores? e as actividades complementarias e extraescolares?

·       

As seccións bilingües desaparecerán? A Administración dixo que  mantería os programas que había e que se ampliarían onde non os tiñan (no caso das seccións bilingües, poñeríanas para os dous Centros), entón por que a Inspección fala e de suprimila?. Como fiarnos que van a respectar a continuación dos restantes programas (Plan Mellora Bibliotecas; Programa de Reforzo, Orientación e Apoio; Abalar, etc.)?

·       

Se un dos centros é Plurilingüe , con un total de seis cursos  nos que se imparte unha das materias en lingua inglesa. Respectarían esta condición?

·       

Os proxectos educativos son diferentes e, polo tanto, tamén o son os libros -na ESO  só coinciden 3 libros de texto nos catro cursos-, e hai material específico para o alumnado con necesidades especiais que é propio de ese alumnado; onde se porá? quen e como fará os cambios?

·       

Que pasa co material dos Centros? Que ocorrerá co material do Laboratorio, taller de Tecnoloxía, libros da biblioteca, etc.?

·       

Os libros de texto,  segundo instrucións da Consellería, quedarán os do centro receptor. Como se vai organizar o fondo libros? Como conseguir os mesmos libros para o resto do alumnado se as editoriais lanzan outras edicións?

·       

SERÁ MAIOR A OFERTA E A OPTATIVIDADE AO CONCENTRAR AO ALUMNADO? Os itinerarios posibles (Ciencias e Aplicadas) e as materias optativas sonsempre as mesmas. Seguirán a mandar as eleccións das maiorías, xa que non varían os mínimos de alumnado para impartir materias e, sobre de todo, non aumenta o profesorado, xa que só na Secundaria pretenden suprimir 8 de un total de 15.

  ·        E, para rematar, uns datos das Pontes do Instituto Galego de Estatística, ao respecto do  ano de implantación da actual rede de centros:

ANO

POBOACIÓN

MENORES DE 16 ANOS

1.998

12.473

1.889

2.016

10.399

1.079

Variación

- 2.074 (- 17%)

- 810 (- 43%)

 

Os profesores/as dos Centros solicitamos, fai tempo e por escrito,  información e comunicación por parte da Administración; ninguén resposta, por escrito e con seguridade, a todas estas dúbidas.

 

Achegamos estas reflexións ás familias para telas en conta ante posibles consecuencias negativas para todos/as.

 

 

FIN DE CURSO E IMPACTO ACADÉMICO NAS PONTES

 Reunidos os equipos directivos dos IES Moncho Valcarce e Castro da Uz, dos CEIP´S Magdalena, Santa María, A Fraga, e Mosteiro de Caaveiro (Capela) manifestamos o noso total desacordo co peche do CPI MONTE CAXADO, ca redistribución do alumnado de secundaria e coa incertidume creada nos centros da Vila de As Pontes cara ao futuro. . Igualmente estamos en desacordo  coa supresión dun mestre no Mosteiro de Caaveiro ”

 

VISITA CULTURAL A BILBAO

 

Preme na imaxe

Imaxes da viaxe

 

DEBUXOS CON VIDA

 

Moitas veces verías un retrato realista e exclamarías “Parece que estivese vivo!”, pero, e se a pintura o estivese realmente? Isto é o que ocorre cos debuxos que a alumna do ciclo superior de Laboratorio de Análise e Control de Calidade Iria Teijido Franco realiza sobre a superficie do agar das placas de cultivo.

Cambiando o lenzo por unha especie de xelatina que se extrae de algas mariñas ( o agar) e o pincel por un asa de sementar, consegue marcarlle ás bacterias o camiño polo que deben crecer, obtendo resultados sorprendentes. Ademais hai que ter en conta que o debuxo non se ve ata que non se incuban as placas, pois debese esperar a que as bacterias se reproduzan.

A pesar de ser un tipo de arte pouco coñecida, en realidade non é novo, pois foi o propio Alexander Fleming o que comezou a desenvolvelo creando unha serie de “pinturas con xermes” usando bacterias con diferentes pigmentos. Na páxina http://www.microbialart.com/ pódese observar a súa galería, así como a doutros artistas que usan esta técnica para crear a súa arte.

TRABALLO DO ALUMNADO DE 4º ESO E 1º BAC

Traballo audiovisual sobre a vida e obra de Carlos Casares. Ilustracións feitas polo alumnado de 1º de BAC que cursa "Debuxo Artístico" e polo de 4º de ESO que cursa Educación Plástica Visual e Artística. Traballo colaborativo dos Departamentos de Debuxo e Dinamización da Lingua Galega.

  

ACOLLIDA AO ALUMNADO DE PRIMARIA.

Venres, 9 de xuño de 2017. Chegada do alumnado dos distintos colexios: CEIP A Magdalena, CEIP Santa María, CEIP A Igrexa de Somozas, Ceip Mosteiro de Caaveiro (A Capela), CEIP A Fraga e CEIP de Xermade.

Programa do acto

Documento informativo 

Imaxes da visita 

BENVIDAS E BENVIDOS!!!!  

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DO CICLO DE LABORATORIO

O pasado venres, 26 de maio, o  alumnado do C.S. de Laboratorio de Análise e Control de Calidade do IES Moncho Valcarce, visitaron o Laboratorio da sección Química da C.T de ENDESA  As Pontes. A visita consistiu nunha actividade complementaria dos módulos de Ensaios Físicoquímicos e Análise Química.
Os obxectivos máis salientables desta visita foron acadados ao visualizar "in situ", diferentes procedementos e técnicas contempladas no currículum de noso alumnado.

Queremos facer chegar o noso agradecemento a todo o persoal de ENDESA que nos recibiu e atendeu  tan amablemente en todo momento.

Visita ao Laboratorio de Medioambiente de Galicia

O alumnado do primeiro curso do C.S. de Laboratorio de Análise e Control de Calidade visitou o pasado martes día 30 de maio o Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia como actividade complementaria dos módulos de "Análise Química" e "Ensaios Microbiolóxicos”.

A rede de Observación Ambiental de Galicia forma parte do Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia. Actualmente o LMAG ten dúas sedes, unha na Coruña -especializada en análise química e control do aire ambiente- e outra en Lourizán (Pontevedra) -especializada en análises biolóxicas e control e vixiancia da calidade das augas-. Esta rede é unha ferramenta que permite incrementar o coñecemento da dinámica dos ecosistemas e a súa interación coas actividades humanas. Integra un conxunto de estacións de mostraxe nas que se rexistran de xeito permanente numerosas variables ambientais.

O alumnado observou o equipamento e os procedementos das seccións de análise de auga, aire e solos, tanto dende o punto de vista químico, como biolóxico. Así, na sede da Coruña explicáronlles a aplicación de técnicas analíticas punteiras como cromatografía de gases e de líquidos, espectroscopía atómica e molecular, etc. Na sede situada na Finca de Lourizán (Pontevedra), ao carón do coñecido Pazo de Lourizán, os/as alumnos/as observaron como se avalía o estado ecolóxico das augas, estudando e identificando as diferentes comunidades indicadoras, así como os aparellos que se utilizan para medir estas variables, como sondas, boias...

Os obxectivos desta actividade foron satisfactoriamente cubertos: 1.Complementar e actualizar a formación impartida na aula. 2. Achegar ao alumnado a realidade dun laboratorio industrial de referencia. 3. Desenvolver habilidades e destrezas na recollida de información e na realización de informes.

INICIACIÓN AO SURF

O pasado 31 de maio, o Departamento de E. Física organizou unha actividade complementaria, na cal o alumnado de 4º ESO realizaron unha saída para gozar dunha actividade no medio natural, máis especificamente no medio acústico, na cal se iniciaron na práctica do surf na praia de Pantín (Valdoviño), disfrutando dunha xornada divertida na praia e no mar.

 

PAPELETA GAÑADORA

 Hoxe, 1 de xuño, foi o sorteo do premio da "Viaxe de fin de curso" de francés.

 

NÚMERO PREMIADO: 3927

 

Distribuir contido