Organigrama

ORGANIGRAMA

EQUIPO DIRECTIVO

Director

Javier Cabarcos Anca

Vicedirectora

Digna Polo Timiraos

Secretario

Xaquín Manuel López Campo

Xefa de estudos

Nieves Elvira Sabín Pita

 

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Coordenador FCT

Francisco da Silva Vello

Coordenadora ABALAR / TICS

          Margarita de Vicente Mato 

Coordenador de Biblioteca

Rosario Rodríguez Fernández

 

XEFES/AS DEPARTAMENTO

Departamento de Artes Plásticas

Alicia Puchades Tella-Villamarín

Departamento de Bioloxía e Xeoloxía

Juana Pardo Iglesias

Departamento de Economía

 Rosa M.ª Nieves Méndez Fonte

Departamento de Educación Física

 Rodrigo Pinto Casas

Departamento de Filosofía

Guadalupe Leira Penabad

Departamento de Física e Química/Dpto. Químico

Bibiana Pacios Penelas

Departamento de FOL

Javier Cabarcos Anca

Departamento de Francés

M.ª Soledad López Janeiro

Departamento de Latín e Grego

Olga Serrano Santos

Departamento de Inglés

M.ª Amable López Pallas

Departamento de Lingua Castelá

Diana Aradas Blanco

Departamento de Lingua Galega

María Jesús Díaz Fernández

Departamento de Matemáticas

 Margarita de Vicente Mato

Departamento de Música

M.ª Vicenta Sustaeta Fernández

Departamento de Dinamización da Língua Galega

M.ª Pilar Muñoz Ares

Departamento de Orientación Educativa

Rosa Bedoya Bouza

Departamento de Relixión

Xaquín Manuel López Campo

Departamento de Tecnoloxía

M.ª Ángeles García García

Departamento de Xeografía e Historia

María José Díaz Losada

Distribuir contido