Información Carta Erasmus

A Comisión Europea concedeu a este centro a Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) para todo o período de implantación do novo programa ERASMUS +, 2014-2020. A continuación damos publicidade á Declaración de Política Erasmus que establece os principios desta institución sobre as actividades de mobilidade nas que participe e que se acollan ao programa ERASMUS+; así como as pautas organizativas que seguirán as mesmas.

 

DECLARACIÓN DE POLÍTICA ERASMUS

 

ERASMUS POLICY STATEMENT

 

ACREDITACIÓN ECHE