Novas

URXENTE

PRECÍSASE URXENTEMENTE SOCIOS/AS PARA O EQUIPO DIRECTIVO DA NOSA ANPA.

 

Se alguén quere colaborar connosco ou formar parte do equipo directivo que nolo faga saber a través do noso teléfono 639452043 ou nocorreo  anpa.brixeo@yahoo.es  , xa que despois das renuncias que tivemos este ano, creemos que somos un equipo exiguo para un instituto de trescentos alumnos/as.

 

Tan só formamos parte de esta directiva tres persoas, e precisamos de cinco persoas para que a nosa anpa poda seguir traballando según os estatutos. De non ser o caso de que se incorporen socios/as verémonos na obriga de seguir estas tres persoas en funcións e de cambiar os estutos para poder estar legais, xa que como mínimo temos que ser cinco as persoas que formen a xunta directiva do noso instituto.

Por outro lado, as tres persoas que quedamos e formamos parte da xunta directiva do noso instituto, se todo sae ben, en dous anos os nosos fillos e fillas abandonarán este instituto porque xa acabarían e marcharán para outros centros; esto significaría que no caso de que non entrara ninguén o IES Moncho Valcarce queradía sen representación de pais e nais, sen ANPA.

 

COMUNICADO

ATENCIÓN SOCIOS/AS

 


Precisamos revisedes, se os vosos fillos/as entregaron no buzón do anpa o boletín de alta de socios/as deste curso.

Hai socios/as que fixeron o ingreso, pero que non entregaron ditos papeis.

RECORDAMOS QUE HAI QUE ENTREGAR OS PAPEIS DE ALTA DE SOCIOS/AS NO BUZÓN QUE ESTÁ O LADO DE SECRETARÍA QUE PON ANPA; E PÓDESE DESCARGAR NO ENLACE QUE DEIXAMOS MAIS ABAIXO.


PERDOADE AS MOLESTIAS, 

UN SAÚDO.

ALTA SOCIO/A (2020/2021)

Dende a ANPA queremos darvos a benvida ó novo curso 2020/2021.

Como tódolos anos abrimos prazo para que pais e nais dos alumnos/as do IES -Moncho Valcarce se fagan socios/as.

Este ano, con todo o que estamos a vivir con COVID-19 é máis importante ca nunca contar co maior número de socios/as posible para sermos, deste xeito máis fortes ante a adversidade e para que escoiten máis alto as nosas demandas. Pedimosvos, ademáis que se alguén quere colaborar connosco ou formar parte do equipo directivo que nolo faga saber a través do noso teléfono 639452043 ou no correo  anpa.brixeo@yahoo.es  , xa que despois das renuncias que tivemos este ano, creemos que somos un equipo exiguo para un instituto de trescentos alumnos/as.

 

-É necesario entregar o impreso no buzón do ANPA (que está o lado de secretaría) e que faigades o ¡ngreso o nome ou nomes dos alumnos/as.

Así que teñamos tódolos impresos de socios/as ( que podedes descargar a continuación) comunicarémonos con vosoutros/as a través da páxina web do centro ou a través do grupo de difusión da ANPA ó número facilitado polo socio/a vía whatsapp.

Atentamente 

ANPA BRIXEO

MONCHO VALCARCE.

ALTA SOCIO/A (2020/2021)( Moi importante leer todo o documento)

 

 

 

 

 

 

A.N.P.A. “BRIXEO” I.E.S. MONCHO VALCARCE           

 

 

 

Rúa Xosé Mª. Penabad López s/n

 

 

 

AS PONTES 15320  A CORUÑA

 

 

 

TELEFNO 639452043                                                                 E.Mail: anpa.brixeo@yahoo.es

 

 

 

 

 

 

ALTA DE SOCIO (2020/2021)  (Moi importante leer todo o documento)

 

 

 

DATOS DOS AFILIADOS:

 

 

 

NOME DO PAI: __________________________________________________NIF___________________

 

 

 

NOME DA NAI: __________________________________________________NIF: __________________

 

 

 

RUA: ________________________________ Nª _____PISO ______POBOACIÓN ___________________

 

 

 

TELÉFONOS:___________________________________________________________________________

 

 

 

E.Mail.:______________________________________________________________

 

 

 

DATOS DOS ALUMNOS:

 

 

 

NOME: _____________________________________________________CURSO: ___________________

 

 

 

DNI____________________     Data de Nacemento________________

 

 

 

NOME: _____________________________________________________CURSO: ___________________

 

 

 

DNI_________________    Data de Nacemento:____________

 

 

 

NOME: _____________________________________________________CURSO: ___________________

 

 

 

DNI__________________  Data de Nacemento:____________

 

 

 

NOTA: UNHA UNICA CUOTA DE 20€  POR FAMILIA INDEPENDIENTEMENTE QUE SEXAN 1 OU MAIS

 

FILL@S.

 

 

 

-IMPORTANTE: MARCAR O NUMERO DO PAI/NAI PARA GRUPO DE DIFUSION.

 

 

 

-PODERASE   PAGAR CON   TRANSFERENCIA  BANCARIA, ( ABANCA) (IBAN)     ES  17   2080  0230  6930  4000  5430

 

 

 

 

-A PARTIR DO 31 DE NOVEMBRO NON SE FARAN MAIS SOCIOS.

 

-E NECESARIO ENTREGAR ESTE IMPRESO NO BUZON DO ANPA .PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA.

 

CONSENTIMENTO PARA O TRATAMENTO DE DATOS PERSOAIS

 

As Pontes, en data ..........................

 

 

 

A.N.P.A. Brixeo I.E.S. Moncho Valcarce é o Responsable do tratamento dos datos persoais do Interesado e infórmao de que estes datos serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 (GDPR) e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro (LOPDGDD), polo que se lle facilita a seguinte información do tratamento:

Lexitimación e fins do tratamento:

 

Lexitimación

Fins

Interese lexítimo do Responsable

Prestación dos servizos necesarios para a xestión social
Comunicacións por correo electrónico ou mensaxería instantánea
Xestión de datos de saúde por interese vital do alumno

Consentimento do Interesado

Actividades de ocio e formación
Envío de comunicacións non relacionadas coa actividade do Responsable
Tratamentos de imaxes e vídeos

 

Autorizacións específicas de tratamento: o Interesado pode autorizar ou non os tratamentos de datos sinalando cunha «x» na casa de SI (dou o consentimento) ou NON (non dou o consentimento) seguintes:

 

SI

NO

Autorizo a

   

Participar das actividades do Responsable

   

No caso de necesidade, levalo/a ao médico acompañado/a por persoal do Responsable

   

Comunicar os datos a terceiros para participar das actividades de ocio e formación do Responsable

   

Comunicar os datos a terceiros para participar en actividades externas ao Responsable, organizadas por entidades distintas o Anpa

   

Recibir información sobre actividades non relacionadas coa actividade do Responsable

   

Gravar imaxes e vídeos das actividades levadas a cabo polo Responsable

 

Comunicación dos datos: Poderanse comunicar os datos a terceiros para alcanzar os fins do tratamento e o estipulado por obriga legal. O Interesado pode autorizar ou non o tratamento sinalando cunha «x» nas casas de SI (dou o consentimento) ou NON (non dou o consentimento) para as seguintes categorías de destinatarios, que sempre se tratarán de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR), e a Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro (LOPDGDD) e a Lei (ES) 1/1982 de protección civil, dereito ao honor, intimidade persoal e familiar e á propia imaxe:

 

SI

NO

Autorizo a publicar datos persoais, imaxes e vídeos

   

Nas actividades internas do Responsable con fins didácticos, lúdicos ou decorativos: murais, presentacións de reunións internas, etc.

   

En medios de comunicación do Responsable: redes sociais.

   

En medios de comunicación externos ao Responsable: periódicos, revistas, webs, etc.

 

Criterios de conservación dos datos: conservaranse durante o tempo necesario para alcanzar os fins do tratamento e cando xa non sexa necesario para tales fins, suprimiranse con medidas de seguridade axeitadas para garantir a pseudonimización dos datos ou a destrución total destes.

 

Dereitos que asisten ao interesado:
- Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.
- Dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e á limitación ou oposición ao seu tratamento.
- Dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de control (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

 

Datos de contacto para exercer os seus dereitos:
O interesado poderá solicitar o noso formulario e entregalo de forma presencial, por correo postal ou electrónico, debidamente cumprimentado e firmado e acompañado dunha copia do seu Documento Nacional de Identidade, na dirección A.N.P.A. Brixeo I.E.S. Moncho Valcarce. Rúa Xosé Mª. Penabad López s/n, Cp. 15320 As Pontes (A Coruña) ou a través do correo electrónico anpa.brixeo@yahoo.es

O Interesado consente o tratamento dos seus datos nos termos expostos:

 

Nome............................................................................................................................, con NIF………….............................
Representante legal de.................................................................................................., con NIF ............................................
Sinatura:

 

CIRCULAR INFORMATIVA PARA AS FAMILIAS

 

O luns, 5 de outubro, foi a reunión de todo o profesorado titor coas familias. Os titores entregaron un caderniño con toda a información académica do centro.

Podedes consultalo ou descargalo dende a páxina principal.

Na devandita reunión tamén se ofreceu información sobre a escola de idiomas.

RECOÑECEMENTO DOS MELLORES EXPEDENTES.

 

 

Recoñecemento dos mellores expedentes

 

Martes, 1 de xullo, ás 18:00 h. no Auditorio de Galicia en Santiago de Compostela celebrouse o acto de recoñecemento dos mellores estudantes de centros de ensino medio de Galicia.

Dende o Programa "A Ponte entre o Ensino Medio e a USC" , todos os anos se organiza este acto de recoñecemento público ao alumnado de Ensino Medio que acada un nove entre o bacharelato e a fase xeral das probas de acceso á Universidade.

 No noso Centro recolleron os seus diplomas dúas alumnas: "Silvia Gómez Anca" e "Noelia Tojeiro Ramil".

 

Dende aquí queremos facerlles chegar os nosos  parabéns por esta distinción.

 

INTERCAMBIO DE LIBROS JUNIO 2014.

El número de alumn@s interesad@s en el intercambio de libro:

  • 1º ESO:    8.
  • 1º ESO:    4.
  • 3º ESO:   12.
  • 4º ESO:     7.
  • 1º BAC:     1.
  • 2º BAC:     3.

Se recuerda que es obligarorio  devolver los libros recibidos:

- los que pertenecen al Instituto: 1º,2º ESO de Inglés; 3º,4º ESO de Música; 4º Plástica.

- los que pertenecen al BANCO DE LIBROS del ANPA.

Esperamos contar con su colaboración.

Un saludo.

NOTA INFORMATIVA ANPA BRIXEO

  1. En la última reunión de la asociación, el lunes 26 de mayo, asitieron 8 madres y 4 representantes de la junta directiva, por lo cual no fue posible la renovación de cargos.
  2. EL INTERCAMBIO DE LIBRO SIGUE ADELANTE, TANTO EN JUNIO COMO EN SEPTIEMBRE, YA QUE NOS COMPROMETIMOS A PRINCIPIO DE CURSO.
  3. La labor de la asociación queda suspendida hasta el próximo curso.
  4. En septiembre, convocaremos una nueva reunión para hacer un último intento para cubrir las vacantes.

 

 

CERTAMEN LITERARIO DE VIDEOPOEMAS - BIBLIOTECA IES MONCHO VALCARCE

_ A convocatoria vai dirixida a toda a comunide educativa do IES Moncho Valcarce. 

   Cada participante presentará un só videopoema.

_ Os textos poden estar en calquera das catro linguas estudadas no instituto (galego, castelán, francés ou

   inglés).

_ Dúas  categorías con tres premios cada unha:

      --- Alumn@s do centro.

      --- Adultos (país, naís, profesorado e persoal non docente).

SOLICITA MÁIS INFORMACIÓN NA BIBLIOTECA

ORGANIZA : Biblioteca IES Moncho Valcarce.

Colabora: ANPA BRIXEO.

 

 

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ROUPA USADA E CALZADO

En favor de GLOBAL HUMANITARIA  (FUNFACIÓN GLORR)

ENTREGAR NO INSTITUTO

DÍA DE RECOLLIGA : 5/12/2013

Distribuir contido