Reserva de praza/Matrícula

Reserva de praza / Matrícula

 

 

Proceso de admisión e matrícula para 2017-2018

 

a. Solicitude de admisión: do xoves 2 ao martes 21 de marzo (ambos inclusive).

Alumnado procedente doutros centros (non adscritos ao Instituto).

Solicitude de admisión para cursar:

-  1.º,2.º, 3.º e 4.º ESO e

-  1.º e 2.º de bacharelato (Modalidades de Ciencias  /  Humanidades e ciencias sociais).

presentando cumprimentado o anexo II da Orde do 12-3-2013 e copia do DNI da alumna ou alumno.

 

b. Matrícula:

Alumnado admitido.

- Do 25 de xuño ao 10 de xullo para o alumnado que teña todo aprobado na convocatoria de xuño.

- Do 1 ao 10 de setembro (despois da avaliación): para o alumnado que teña exames de recuperación en setembro.

 

A información relativa a estes procesos, incluídos os distintos prazos e calendarios, poderá consultarse no taboleiro de información do centro e nos seguintes arquivos:

 

Anexo II (solicitude de admisión)

Calendario admisión ESO e bacharelato 2017-2018

Orde do 12-3-2013 sobre admisión de alumnado (DOG 15-3-2013)

Orde do 25-1-2017 que modifica a Orde do 12-3-2013 (DOG 1-2-2017)

Distribuir contido