Lingua Galega

Departamento de Lingua galega e literatura 2020-2021

Profesorado

Cargo

Carmen Otero Fraga

Xefa de departamento 

 M.ª Esther López Fraga

        Titora 1º ESO C

 Isabel Porto Cacheiro

        Titora 2º BAC C

 

Programación didáctica L. Galega 2020-2021

Distribuir contido