Eventos

« Xoves Febreiro 25, 2021 »
Xov
Start: 25/02/2021 16:15

CONVOCATORIA CLAUSTRO ORDINARIO DO PROFESORADO

           

Convócase Claustro do Profesorado no salón de actos para o xoves, día 25 de febreiro de 2021 ás 16:15 horas, coa seguinte

 

ORDE DO DÍA

 

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.

2.-Avaliación dos resultados académicos na ESO e no Bacharelato durante o curso 2019/2020.

3.- Elección de representantes do centro para as probas de ABAU.

4.- Calendario de avaliacións para o segundo trimestre do curso 2020/2021.

5- Aprobación, se procede, do calendario de final do curso 2020/2021.

6.- Información dos proxectos de dinamización do centro.

7.- Información da dirección do centro.

8.- Rogos e preguntas.

 

Chantada, 11 de febreiro de 2021.

 

O DIRECTOR

 

Javier Conde Vázquez

 

Documentación para a reunión

Start: 25/02/2021 17:15

CONVOCATORIA CONSELLO ESCOLAR ORDINARIO

 

Convócase Consello Escolar Ordinario no salón de actos do centro para o xoves, día 25 de febreiro de 2021,ás 17:15 horas, coa seguinte

 

ORDE DO DÍA

 

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.

2.- Avaliación e aprobación, se procede, da modificación dos gastos de funcionamento do centro do ano 2020.

3.- Avaliación e aprobación, se procede, da modificación do orzamento para o ano 2021.

4- Rogos e preguntas.

 

Chantada, 11 de febreiro de 2021.

 

O DIRECTOR 

 

Javier Conde Vázquez

 

Documentación para a reunión