Eventos

« Xoves Febreiro 22, 2018 »
Xov
Start: 22/02/2018 16:15

REUNIÓN DA CCP

 

            Convócase reunión da CCP na aula multimedia para o xoves, día 22 de febreiro de 2018 ás 16:15 horas, en primeira convocatoria, e ás 16:30 horas en segunda convocatoria, co seguinte

 

GUIÓN DE TRABALLO

 

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.

2.- Gastos de funcionamento dos departamentos didácticos durante o ano 2017.

3.- Orzamento dos departamentos didácticos para o ano 2018.

4.- Proposta de calendario para a avaliación final ordinaria.

5.- Calendario das probas de avaliación do Bacharelato para o acceso á universidade (ABAU).

6.- Borrador da modificación do Proxecto Educativo do centro.

7.- Borrador das Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia do centro.

8.- Información dos proxectos de dinamización do centro.

9.- Rogos e preguntas.

 

Chantada, 9 de febreiro de 2018.

 

O DIRECTOR

 

Javier Conde Vázquez