Eventos

« Xoves Outubro 19, 2017 »
Xov
Start: 19/10/2017 16:30

CONVOCATORIA CLAUSTRO ORDINARIO PROFESORADO

 

Convócase Claustro do Profesorado no salón de actos para o xoves, día 19 de outubro de 2017,ás 16:30 horas, coa seguinte

 

ORDE DO DÍA

 

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.

2.- Modificación, se procede, do Proxecto Lingüístico do centro.

3.- Aprobación, se procede, da programación xeral anual do curso 2017/2018.

4.- Aprobación, se procede, do “Programa para a mellora do éxito escolar” para o curso 2017/2018.

5.- Información da dirección do centro.

6.- Información dos proxectos de dinamización do centro.

7.- Rogos e preguntas.

  

Chantada, 6 de outubro de 2017.

 

O DIRECTOR

 

 

Javier Conde Vázquez

Start: 19/10/2017 17:45

CONVOCATORIA CONSELLO ESCOLAR ORDINARIO

 

Convócase Consello Escolar Ordinario na aula multimedia do centro para o xoves,día 19 de outubro de 2017,ás 17:45 horas, coa seguinte

 

ORDE DO DÍA

 

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.

2.- Modificación, se procede, do Proxecto Lingüístico do centro.

3.- Aprobación, se procede, do “Programa para a mellora do éxito escolar” para o curso 2017/2018.

4.- Avaliación da programación xeral anual do curso 2017/2018.

5.- Información dos proxectos de dinamización do centro.

6.- Rogos e preguntas.

 

 

Chantada, 6 de outubro de 2017.

 

O DIRECTOR

 

Javier Conde Vázquez