Orientación

Que aporta a investigación sobre o medio á formación dos alumnos e alumnas?

 

Na actualidade valórase que a calidade na educación vai unida á capacitación dos alumnos e alumnas para a resolución autónoma dos retos e opcións da  vida cotidiana. Por esto se dí  que os sistemas educativos deben facilitar nos alumos e alumnas "unha actitude aprendizaxe permanente ao longo da vida".

Estase a pasar dunha educación na que o principal eran os contidos, os coñecementos memorísticos moitos deles, e na cal correspondía ao mestre/a un protagonismo fundamental a unha educación na que os protagonistas principais son os alumnos e a finalidade principal da educación é a capacitación dos alumnos para coñecer de forma crítica. A LOE, no seu artigo 2. Fins da Educación, no punto K define como un fin da educación: A preparación  para o exercicio da cidadanía e para a participación activa na vida económica, social e cultural, con actitude crítica e responsable e con capacidade de adaptación ás situacións cambiantes da sociedade do coñecemento.

Podemos pois afirmar que por educar se entende sobre todo axudar aos alumnos e alumnas a actuar cada vez con máis autonomía, responsabilidade e sentido solidario, na sociedade e no mundo no que viven.

Non é concebible pois conseguir estes obxectivos educativos que procuran persoas capaces de exercer unha cidadanía responsable, cunha educación virada de costas á realidade e ao entorno no que viven os alumnos  e alumnas. Non se pode conseguir este obxectivo dende unha intervención educativa que ignore os valores, os logros  e os coñecementos dos entornos aos que pertencen os alummos e alumnas.

O estudio e a investigación do entorno aporta aos alumnos e alumnas:

  1. Coñecementos para actuar nel con autonomía e responsabilidade.
  2. Actitudes de compromiso para a mellora e transformación deses entornos
  3. Sentido de pertenza a colectivos que actúan e transforman o medio no que viven.

É IMPORTANTE A COLABORACIÓN DAS FAMILIAS NA E. INFANTIL?

 

Dende as familias podemos e debemos colaborar activamente na educación e no medre persoal dos nosos fillos. Debe preocuparnos a nosa aportación a esta tarefa e pensar que as posibilidades educativas dos nosos fillos e fillas van estar determinadas nunha porcentaxe importante pola colaboración que nós realicemos coa escola.

Contrariamente ao que se pensa, a etapa da Educación Infantil, é das máis importantes no desenvolvemento educativo dos nenos e nenas. Nesta etapa, os nenos e nenas maduran as capacidades que lles van posibilitar unhas aprendizajes posteriores satisfactorias:

- Adquiren o control do seu corpo: camiñan, saltan, corren, agarran, utilizan as mans para a realización de tarefas delicadas (debuxar, abotoar, vestirse, comer sos ...)

- Adquiren a capacidade plena da fala para pedir, contar, lembrar, comunicar.
 

- Adquiren as nocións básicas de organización da realidade exterior, aprenden a contar, a situar os obxectos no espacio (diante, detrás, arriba ..), a orientarse no tempo (antes, agora, ...)
 

- Aprenden a convivir a a compartir, para estar cos seus compañeiros e compañeiras, coas súas familias, con outros adultos, aprenden a saudar, a pedir disculpas, a comportarse de acordo ao momento e a o lugar onde están

En fin, a educación infantil constitue unha etapa formativa fundamental para os nosos fillos e fillas, e as familias debemos colaborar e implicarnos nesta tarefa, e pensar que os nenos e nenas non aprenden sós, a axuda do adulto é moi importante pois amáis de axudarlle a adquirir destrezas e aprendizaxes, amáis delo, dalle seguridade e confianza para enfrontarse ao entorno que debe coñecer e co que debe interactuar.

 

 

VISITAS AO C.E.I.P. A.D.R. CASTELAO E AO C.E.P. X.M. BREA SEGADE

Os alumnos e alumnas de 2º Educación Primaria das escolas de Vacariza, Quintáns, Rañó, Abuín e Pazo visitarán o C.E.I.P. A.D.R. Castelao o vindeiro venres día 11 de xuño.

E do mesmo xeito, o martes 15 de xuño os alumnos e alumnas de 3º Educación Infantil da escolas de Cruceiro e Cuvide e os alumnos e alumnas de 2º Educación Primaria das escolas de Outeiro e Capela, visitarán o C.E.P. X.M. Brea Segade.

 O obxectivo desta visita será entrar en contacto coa vida do centro no que continuarán a súa escolaridade no vindeiro curso 2010-2011, asi como coñecer aos compañeiros e compañeiras, profesorado, instalacións do centro, actividades que se realizan...

O que se pretende, fundamentalmente, é favorecer o proceso de acollida no novo centro e que a transición da etapa de Educación Infantil a de Educación Primaria ou do 1º ciclo de Educación Primaria ao 2º ciclo desta mesma etapa, en cada caso particular, sexá o máis positiva posible, e polo tanto os nosos alumnos e alumnas valoren esta transición positivamente, como unha fase máis, necesaria para o seu desenvolvemento persoal, social e escolar.

 

¡Grazas pola colaboración das familias nesta actividade, xa que sen elas non sería posible!

 

DOCUMENTOS ELABORADOS POLO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN NO CURSO 2009 - 2010.

A orientación escolar debe ser entendida como un proceso que inclue a toda a comunidade educativa, que debe garantirse dende as primeiras idades do alumnado, permitindo así a prevención e detección temperá das súas posibles dificultades, tanto no seu desenvolvemento persoal como da súa aprendizaxe.

O obxectivo fundamental será sempre o de acadar unha integración persoal, escolar e social para o noso alumnado, así como o desenvolvemento das súas competencias básicas.

Neste sentido cobran especial relevancia os documentos que a continuación se axuntan. Os cales foron elaborados no curso académico 2009 - 2010 e son empregados como unha guía da intervención que se leva a cabo dende o Departamento de Orientación do C.R.A. de Rianxo.

XORNADA DE CONVIVENCIA ENTRE O ALUMNADO DO C.E.I.P. A.D.R. CASTELAO E DO C.R.A. DE RIANXO

O vindeiro mércores 28 de abril, como se viña facendo en cursos pasados, o alumnado de 2º Educación Primaria do C.E.I.P. A.D.R. Castelao visitará algunha das escolas do C.R.A. de Rianxo. Concretamente, neste curso 2009 - 2010 as escolas acolledoras serán Rañó e Pazo.

 

O alumnado participante poderá compartir unha xornada de convivencia cos alumnos e alumnas que terán como compañeiros e compañeiras no próximo curso escolar, desenvolvendo diferentes actividades en conxunto.

¡DESEXAMOS GOZAR MOITO DESTA EXPERIENCIA TODOS E TODAS XUNTOS!

 

A MAXIA CHEGA Á BIBLIOTECA DO C.R.A. DE RIANXO

OLA NENOS E NENAS DO C.R.A!!

COMO XA VOS CONTARÍAN AS PROFES PARA A PRÓXIMA SEMANA VOLVEREDES A VISITAR A BIBLIOTECA DO NOSO C.R.A.

¿QUEREDES QUE VOS CONTE UN SEGREDO? O NOSO AMIGO DANIEL PASOU POLO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN PARA DARME UNS CONSELLOS E QUE ASÍ TODOS E TODAS O PASEMOS MOI BEN...

PERO NON SÓ ISO... TAMÉN ME DEIXOU UNHA BOLSIÑA E UNHA MENSAXE!!

COMO NON ME DABA A PACIENCIA DE ESPERAR AO LUNS PARA SABER O QUE ERA ABRINA!! E SABEDES QUE ATOPEI ALÍ... UNHA MOEDA E UNS POLVIÑOS CUNS PODERES ESPECIAIS!! ¿¿SABEDES QUE PODERES SON?? POIS CERRANDO OS OLLOS E APRETÁNDOA NA MAN MOI MOI FORTE CONCÉDENOS UN DESEXO, ¿SABEDES CAL? A MAXIA DOS CONTOS!! 

¿¿SABEDES UNHA COUSA MÁIS?? EU PENSEI QUE ERA MENTIRA!! ¿COMO ÍA SER VERDADE ESO DA MAXIA DOS CONTOS?? PERO.... CERREI OS OLLOS E APRETEI A MOEDA MOI, MOI FORTE!! E AGORA... A BIBLIOTECA DO C.R.A. DE RIANXO ESTÁ CHEA DE MAXIA!!!

ESPÉROVOS A TODOS E TODAS PARA COMPARTIR A MAXIA DOS CONTOS!! 

COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN NO CURSO 2009-2010

Neste curso escolar 2009-2010 o Departamento de Orientación do C.R.A. de Rianxo está constituído polos seguintes membros:

- Xefa do Departamento (orientadora): Adriana Lens Pérez.

- Profesora especialista de Pedagoxía Terapéutica: Ana Mª Fernández Alfaro.

- Profesora especialista de Audición e Linguaxe: Alba Vilela Mouriz.

- Coordinadora de ciclo de Educación Infantil: Adela Novo Gutiérrez.

- Coordinadora de ciclo de Educación Primaria: Ana Mª de Castro Corral.

- Profesora de apoio: Sara Reiriz González.

- Profesora de apoio: Mª de la Asunción Alicia Rodríguez de León.

- Profesora de apoio: Mª Carmen Vázquez Espantoso.

- Directora: Mª Josefa Otero Romero.

- Xefa de estudios: Mª del Son Beiroa Troiteiro.

 

Dende o Departamento de Orientación trataremos de proporcionar, sempre, unha resposta á diversidade que se presenta en cada unha das escolas que configuran o C.R.A, partindo dos principios básicos da L.O.E:

1) Educación de calidade para todo o alumnado.

2) Equidade na educación que garanta a igualdade de oportunidades.

3) Esforzo compartido por tódalas persoas que compoñen a comunidade educativa.

Entendendo sempre a orientación como un proceso de axuda, continuo e sistemático, a través de diferentes axentes educativos, dirixida a tódalas persoas da comunidade educativa, en tódolos seus ámbitos. Sempre cunha finalidade de prevención e desenvolvemento.

ACTIVIDADES CON ADRIANA E ALBA

OLA A TODOS E TODAS!! SON ADRIANA, A NOVA ORIENTADORA DO C.R.A. DE RIANXO!! XA TODOS E TODAS SABEDES QUE ESTE ANO ESTOU NO SITIO DE TOBÍAS.

¿ACORDÁDESEVOS DE MIN?Guiño ESPERO QUE SI PORQUE SENON VOUME POÑER MOI TRISTETriste!! QUERÍA CONTARVOS UNHA COUSA… MIRADE!! LEVO UNS DÍAS INDO POR ALGUNHAS ESCOLAS A FACER UNHAS ACTIVIDADES COS NENOS E NENAS DE EDUCACIÓN INFANTIL, ALGÚNS DÍAS TAMÉN VEU ALBA (A PROFE DE AL) COMIGO.  ¡¡PERO……… AÍNDA NON REMATEI DE IR A TODAS EEEH…..E QUE XA SABEDES QUE SON MOITAS!!  MIRADE… ESTIVEN EN RAÑÓ, EN VACARIZA, EN CUVIDE, EN OUTEIRO, EN CAPELA, EN PAZO, EN QUINTÁNS… PERO AÍNDA ME FALTA POR IR A CRUCEIRO E ABUÍN!! 

CON ESTAS ACTIVIDADES TÓDOLOS PROFES VAMOS A SABER COMO FALADES OS NENOS E NENAS DO C.R.A. PARA PODER AXUDARVOS A QUE APRENDADES ¡¡¡MOITO MÁIS DO QUE XA SABEDES!!!

 

COMO TIÑA GAÑAS DE POÑER UNHA FOTO PARA QUE PUIDERADES VER… DÉIXOVOS ESTA DUNHA DAS MIÑAS MASCOTAS!! CHÁMASE “TRES”, PÚXENLLE ESTE NOME PORQUE É UN GATIÑO QUE NACEU CON SÓ TRES PATIÑAS.

Este é "Tres"   ¡¡ SEGURO QUE ESTADES PENSANDO.... "POBRIÑOOOO"!!

PERO...¿SABEDES QUE?? SABE CORRER, SALTAR E RABUÑAR COMO TÓDOLOS DEMAIS! ESPERO QUE VOS GUSTE! SE QUEREDES UN DÍA PRESÉTOVOLO! MÁNDOVOS UNHA APERTA E UN BICO MOI GRANDE A TODOS E TODAS, INCLUÍDAS AS PROFES, PARA QUE NON SE POÑAN CELOSAS JEJEJE!!

Información Departamento de Orientación Febreiro 09

 

PARA OS  PAIS E NAIS DOS ALUMNOS DO C.R.A. DE RIANXO

1.    PASACIÓN DO PLON: Na actualidade estase proceder á realizar unha exploración da linguaxe nos alumnos e alumnas de Educación Infantil, realízase coa axuda do PLON, que  explora os seguintes aspectos da linguaxe infantil
a.    FORMA: Fonoloxía e articulación
b.    CONTIDO: Comprensión de significados
c.    USO: Niveis  de uso en situación de necesidade lingüísitca

2.    CHARLAS PARA OS PAIS E NAIS: A unidade de prevención de Drogodependencias do Concello de Rianxo, conxuntamente co Departamento de Orientación do C.R.A. de Rianxo
a.    Nutrición e hábitos alimenticios saudables na infancia: principios básicos sobre o concepto de nutrición, estratexias para unha alimentación sá e equilibrada.
b.    Atención e coidado á infancia: fases do desenvolvemento, descubrimento do medio físico e social, coidados básicos, estratexias de comunicación na familia
c.    Temporalización das charlas:
i.    Unha sesión por charla
ii.    Duración da sesión 120 mintuos
iii.    Datas a elexir: martes 4, martes 10, martes 17 ou martes 24 de marzo
iv.    Horario: 18:00 a 20:00
d.    Número de participantes recomendado para a charla: entre 16 e 20 persoas


3.    BANCO DE TEMPO, charla informativa  aos país e nais Mércores 11 de Febreiro ás 20:00. Proxecto concebido como unha medida de conciliación da vida familiar e laboral

PARA O PROFESORADO:
1.    REUNIÓN DE COORDENACIÓN COS ORIENTADORES DOS COLEXIOS RECEPTORES:
a.    Reunión de coordinación de titorías
i.    Despois da 2º Avaliación, (semana do 20 de abril /entre o 20 e o 24 de abril/)
1.    Brea Segade pode ser dentro de horario lectivo
2.    Castelao ten que ser fora do horario lectivo (C.E.I.P. Castelao reúnese os luns)
ii.    Profesorado participante:
1.    Reunión Castelao:
a.    C.E.I.P.: titores de 2º e 3º e responsable de ciclo,
b.    C.R.A. titores de Abuin, Rañó, Quintáns, Vacariza e Pazo, e responsable de ciclo
2.    Reunión Brea Segade:
a.    C.E.P.: titores de 1º, 2º e 3º e responsable de ciclo
b.    C.R.A.: titores de Capela, Cuvide e Cruceiro
iii.    Asuntos a tratar:
1.    Contidos mínimos e promoción de ciclo
2.    Información pertinente nos expedientes
3.    Hábitos e actitudes.
b.    Visita ás escolas dos alumnos/as do C.E.I.P. Castelao, pendente
c.    Participación dos alumnos/as do C.E.P. Tragoña, prever, e programar.

2.    PORTAL WEB:
a.    Comunicouse á UAC, dificultades de comunicación de rede das escolas de Abuin, Rañó, Quintáns e Vacariza.
b.    Proponse que se utilice o Portal para veiculizar a información que se xera no centro: departamentos, actividades, avisos, para elo utilizar o menú Taboleiro /Departamentos e equipos/
c.    Varias escolas puxeron traballos e  experiencias sobre a Xornada da Paz, a Actividade de Biblioteca e de Música, o Outono.
d.    Estase a traballar no /Libro de Rianxo/, que pretende ser un recurso para apoiar o traballo da Unidade Didáctica da Localidade, estructúrase nos seguintea apartados:
i.    A contorna de Rianxo
ii.    Exploramos camiños
iii.    Patrimonio
iv.    Natureza
v.    Xentes

 

Charlas informativas aos pais e nais do C.R.A. de Rianxo

Logo de ter plantexado o venres día 30 de xaneiro á responsable da Área de Prevención de Drogodependencias a posibilidade de organizar algunha charla informativa sobre hábitos saudables para os pais e nais dos alumnos do C.R.A., Concha a responsable da área, pertencente a Servizos Sociais remitiu unha proposta de dúas Charlas:

As características xerais das charlas serían:

  • Sesións: 1 para cada tema
  • Duracion: 120 minutos
  • Metodoloxía: exposición de contidos, exercicios participativos e resolución de casos prácticos.
  • Destinatarios: pais e nais de alumnos/as do C.R.A., en número aproximado de 20 persoas

Achégase arriba enlace para descargar máis información sobre as actividades.

Distribuir contido