Desenterrando o pasado

UNHA VIAXE POLA NOSA HISTORIA, DA MAN DA ARQUEOLOXÍA
E DA MITOLOXÍA

( Imaxe: Dolmen de Axeitos ou Pedra do Mouro, Ribeira)