CALENDARIO ESCOLAR E HORARIO DO CURSO 2020 - 2021

Horario do Colexio Rural Agrupado de Rianxo - Curso 2020-2021

 

HORARIO LECTIVO: Xornada única de 9:00 h. a 14:00 h.

REUNIÓNS DO PROFESORADO: Martes de 16:00h. a 18:00h.

HORARIO DE ATENCIÓN ÁS FAMILIAS: Martes de 18:00h  19:00h.

 

     Horario de Dirección:

  Martes de 12:20h a 14:h.

  Xoves de 10:00h a 10:50h

  Venres de 9:00h a 13:05h.

 

     Horario de Xefatura de Estudos:

  Luns de 10:00h a 10:50h.

  Martes de 12:20h a 14:00h.

  Venres de 11:00h a 13:05h.

 

     Horario de Secretaria:

  Luns de 9:00h a 9:50h.

  Martes de 12:20h a 14:00h.

  Mércores de 10:00h a 10:50h.

  Venres de 12:20h a 13:05h.

 

Horario do Dpto. de Orientación:

  Luns de 9:00h a 10:50h

  Martes e Mércores de 9:00h a 14:00h.

  Xoves de 9:00h a 11:50h.

  Venres de 11:00h a 13:05h.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Distribuir contido