Skip to Content

Proxecto tic

As TICs no CEIP Vistahermosa

INFORMACIÓN PROXECTO TIC Ceip.Vistahermosa.OURENSE

 

 

Atopamos que o uso das novas Tecnoloxías da Información e Comunicación (TIC) é cada día máis empregado dentro da aula.Isto conleva cambios en  actividades realizadas e a realizar e os seus efectos maniféstanse na aprendizaxe do alumnado de forma moi especial nas s das diversas materias do curriculum,nas  lúdicas , de relación social…

Propóñenese múltiples posibilidades que proporcionan as TIC de cara a integrar as aportacións no proceso de ensino-aprendizaxe, entre as que atopamos:

- A motivación, xa que os novos medios son máis atractivos para o alumnado e conséguese aumentar a súa motivación, que constitúe un dos motores da aprendizaxe.

- Unha maior interacción, xa que permanecen máis activos o interactuar co ordenador. 

- Aprendizaxe cooperativa, xa que se facilita o traballo en grupo, o intercambio de ideas,axuda e a participación.

- Supón un acceso a múltiples recursos educativos(páxinas webs) e entorno de aprendizaxe, poñendo o seu alcance todo tipo de información a través dos medios dixitais e internet.

- Atención á diversidade, pódense personalizar os procesos de ensinanza-aprendizaxe ó existir múltiples materiais e recursos educativos que permiten achegar a cada alumno os máis axeitados ao seu plan de aprendizaxe e as súas circunstancias persoais.

No CEIP de Vistahermosa de OURENSE incorporamos  as TIC,gradualamente, á práctica docente. Propuxémonos nunha primeira fase, reflexionar sobre as TIC como fonte de información e provedor de recursos didácticos para integralos de forma progresiva e paulatina  e nunha segunda fase(PROXECTO ABALAR) aprender coas TIC.(5º e 6º de E.P.)

 

 

CENTRO ADSCRITO Á REDE ABALAR NO CURSO 2011-12 QUE ESTE CURSO ACADÉMICO INCORPORA UNHA NOVA AULA.

Máis información referinte ao PROXECTO ABALR na páxina 

 https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/ 

SEGUIMOS  TENDO EN CONTA DE QUE existe entre os mestres do noso Centro una conciencia clara de que  se presentan novas vías para o desenvolvemento e adquisición das competencias básicas e as TIC constitúen una ferramenta extraordinariamente potente como elemento para desenvolver os procedementos para acadar tales competencias. Existe tamén entre nós o convencemento de que esta ferramenta está ó noso alcance e que o esforzo invertido na súa aprendizaxe terá unha alta rendibilidade práctica que reverterá nunha mellora da calidade educativa dos alumnos do noso Centro.

Coordinador TIC .J.M.ALONSO

Distribuir contido


by Dr. Radut