Contrución de gráficas

Gríficas

Ao longo do curso ralizamos gráficas cos datos obtidos nos ordenadores do aula de informática que nos serviron para analizar e comentar as temperaturas máximas e mínimas, a pluviosidade e realizar climogramas con doble entrada de datos: temperatura media e pluviosidade.