A señorita Bubble

No 3º trimestre, o alumnado de 4º de Educación Primaria traballou A Señorita Bubble escrito por Ledicia Costas e ilustrado por Andrés Meixide.

O libro conta como a xente da vila sentiu un odio repentino pola señorita Bubble desde o mesmo día da súa chegada. A inventora apareceu por sorpresa unha mañá solleira, conducindo un convertible que funcionaba a vapor, e instalouse naquela vivenda que levaba tantos anos deshabitada.

Repudiárona polo seu atavío, polos seus inventos, polo seu singular xeito de vivir. Ninguén sospeitaba o que en realidade sucedía no interior da mansión da señorita Bubble.

Actividade 1: Lectura

Lectura individual en voz baixa, lectura grupal en voz alta.

Actividade 2: Análise das personaxes

A presentación da personaxe protagonista e os comentarios que suscitou a súa chegada deu pé para traballar os prexuízos: entenderon perfectamente que as primeiras impresión son importantes, pero non definitivas e que, a mior parte das veces, as cousas non son o que parecen.

Actividade 3: Traballo de contidos da área de lingua

O texto serviu como práctica para traballar os contidos que estabamos dando na aula nese momento: os verbos (tempos verbais, conxugacións), pronomes, tipos de oracións.

Actividade 4: Ilustración

Os rapces realizaron debuxos das personaxes en diferentes situación e con diferentes calidades, o que nos permitiu afondar nos contidos relacionados cos adxectivo.

Actividade 5: Conclusión/valores

Despois da lectura fixemos un mapa conceptual sobre os valores que se poden extraer da historia.