Hora de ler de 4º de Ed. Primaria

Ao longo deste curso, na aula de 4º de Ed. Primaria, levamos a cabo diversas actividades de animación á lectura no tempo destinado á Hora de ler.

Limos na aula o libro “DELFINES  AMIGOS” e traballamos a comprensión lectora do mesmo axudando aos alumnos/as extraer as ideas principais.

Levamos a cabo “CONCURSOS DE LECTURA”. Limos na aula en voz alta RITA Y LADRONES DE TUMBAS”. Fixemos preguntas de cada capítulo que entraban a concurso dando os puntos correspondentes a cada participante que as contestase correctamente anotándoos nunha lista. O concursante que acadou máis puntos ao final da lectura dos libros conseguiu un agasallo que consistiu nun libro.

Traballamos o poema “A Margarita Debayle” memorizando as súas estrofas para poder recitalo.

Outra das actividades consistiu na lectura do libro “¿Quién usa las papeleras”?.

Ademais, como estamos a participar no proxecto de meteoescolas, do plan Proxecta, tamén limos unha serie de libros relacionados coa meteoroloxía:

  • Las tormentas.
  • Los instrumentos.
  • Los meteoros
  • El niño
  • La luz
  • La atmósfera
  • El agua
  • El viento

A partir do libro da atmosfera, grabamos un video  sobre o aire . Para que serve o aire?

Ademáis tamén traballamos:

Traballamos a poesía de Pura Vázquez e participamos na homenaxe que lle fixeron polo seu centenario na ínsula dos poetas.